logo tflogo uns

Инжењерство угљенохидратне хране

У складу са дугогодишњом традицијом, студијско подручје Инжењерство угљенохидратне хране бави се објективним дефинисањем квалитета сировина, полупроизвода и готових производа у индустрији шећера, скроба, призвода од жита, пекарских и кондиторских производа. Применом инструменталних, физичко-хемијских и сензорних метода се на савременој опреми анализирају и дефинишу процесни параметри и њихове интеракције у циљу унапређења технолошких поступака. На овом студијском подручју успешно се оспособљавају кадрови да самостално организују, воде, унапређују и иновирају технолошке поступке у технологијама прераде жита, пекарских производа, шећера, скроба и кондиторских производа.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
7. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ЗИ101 Основи инжењерства   ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  ЗИ102 Електротехника   ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 51   60  
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара 1 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. ЗО204 Хемија хране 3 НС О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције I 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. ЗО207 Колоидна хемија 4 НС О 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
15. ЗО208 Биохемија 4 НС О 3 - 3 - 8 Преузми ПДФ
16. ЗО209 Микробиологија 4 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 50   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције II 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. ПМИ302 Нутриривна и сензорна својства хране 5 НС ОМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
19. ПО302 Микробиологија хране 5 НС О3 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
20. УХИ301 Заштита околине у прехрамбеној индустрији 5 НС ОМ 3 2 - - 5 Преузми ПДФ
21. Предмет изборног блока 2 5 НС ИБМ 3 - 2 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ПМИ301 Енергетика у прехрамбеној индустрији   НС ИБ 3 2 - - 6 Преузми ПДФ
  ККО403 Управљање квалитетом у производњи хране   НС ИБ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
22. УХО301 Технологија шећера I 6 СА ОМ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
23. УХО302 Технологија чоколаде и какао производа 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
24. УХО303 Технологија скроба 6 СА ОМ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
25. УХО304 Технологија складиштења жита 6 СА ОМ 3 1 1 - 5 Преузми ПДФ
26. УХО304 Технологија хлеба 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 54   57  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27. УХО401 Технологија шећера II 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
28. УХО402 Технологија кекса и бомбонских производа 7 СА ОМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
29. УХО403 Технологија прераде скроба 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
30. УХО404 Технологија млинарства 7 СА ОМ 3 2 1 - 6 Преузми ПДФ
31. УХО405 Технологија пецива и тестенине 7 СА ОМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
32. ЗО401 Менаџмент индустријске производње 7 СА ОЗ 2 - - - 2 Преузми ПДФ
33. Предмет изборног блока 3 8 НС ИБМ 3 - 4 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ПМИ401 Анализа хране   НС ИБ 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
  КХИ401 Технологија воде и отпадних вода   НС ИБ 3 4 - - 7 Преузми ПДФ
34. Предмет изборног блока 4 8 НС ИБМ 2 - 3 - 6  
  * Студент бира два предмета од понуђена два.
  УХИ402 Примена наменских масти у кондиторској и пекарској индустрији   НС ИБ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
  КХО406 Амбалажа и паковање   НС ИБ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 42   45  
  Укупно = 103 Укупно = 27 Укупно = 67      
35. ПО303 Стручна радна пракса 6 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
36. ПИ401 Теоријске основе завршног рада 8 СА ИБ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
  ПИ402 Израда и одбрана завршног рада 8             10 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 202      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Технологије конзервисане хране

Као део прехрамбеног инжењерства, студијско подручје Технологије конзервисане хране се бави изучавањем прераде сировина анималног и биљног порекла у велики број прехрамбених производа. Инжењери овог студијског подручја оспособљени су за рад у погонима индустрије конзервисане хране, сложеним индустријским системима, пројектним организацијама, организацијама које производе опрему за ову област, научним, стручним и педагошким установама, организацијама које се баве дистрибуцијом и контролом квалитета, као и службама за надзор хигијенско–санитарне и здравствене исправности прехрамбених производа.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
7. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ЗИ101 Основи инжењерства   ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  ЗИ102 Електротехника   ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 51   60  
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 - 3 - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара 1 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. ЗО204 Хемија хране 3 НС О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције I 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. ЗО207 Колоидна хемија 4 НС О 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
15. ЗО208 Биохемија 4 НС О 3 - 3 - 8 Преузми ПДФ
16. ЗО209 Микробиологија 4 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 50   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције II 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. КХИ301 Методе конзервисања 5 НС ОМ 3 2 - - 5 Преузми ПДФ
19. ПО302 Микробиологија хране 5 НС О3 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
20. Предмет изборног блока 2 5 НС ИБМ 3 2 - - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ПМИ302 Нутритивна и сензорна својства хране   НС ИБМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
  ПМИ301 Енергетика у прехрамбеној индустрији   НС ИБМ 3 2 - - 6 Преузми ПДФ
21. Предмет изборног блока 3 5 НС ИБМ 3 - 2 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ККО403 Управљање квалитетом у производњи хране   НС ИБМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
  ПО301 Мерно-инструментална техника   НС ИБМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
22. КХО301 Технологија производа од воћа и поврћа 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
23. КХО302 Технологија течних млечних производа и дезерата 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
24. КХО303 Технологија меса 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
25. КХО304 Технологија уља и масти I 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
26. КХО305 Основе производње готове хране 6 СА ОМ 2 - 1 - 3 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 54   57  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27. КХО401 Технологија сокова и сродних производа 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
28. КХО402 Технологија сирева, концентрованих и сушених млечних производа 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
29. КХО403 Технологија производа од меса 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
30. КХО404 Технологија уља и масти II 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
31. КХО405 Индустријска производња готове хране 7 СА ОМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
32. ЗО401 Менаџмент индустријске производње 8 НС ОЗ 2 - - - 2 Преузми ПДФ
33. Предмет изборног блока 4 8 НС ИБМ 3 - 4 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ПМИ401 Анализа хране   НС ИБМ 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
  ДПМИ04 Стандарди у сензорној анализи хране   НС ИБМ 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
34. КХО406 Амбалажа и паковање 8 НС ОМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 43   45  
  Укупно = 101 Укупно = 26 Укупно = 71      
35. ПО303 Стручна радна пракса 6 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
36. ПИ401 Теоријске основе завршног рада 8 СА ИБ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
  ПИ402 Израда и одбрана завршног рада 8             10 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 203      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ

Контрола квалитета

Права дефиниција квалитета има смисла само уколико је сагледан и пут његовог достизања. Из ових разлога студенти студијског програма Прехрамбено инжењерство, студијско подручје Контрола квалитета, се упознају не само са технолошким поступцима производње прехрамбених производа различитих група, опремом и процесима у прехрамбеној индустрији, него и са начинима и техникама контроле квалитета. У оквиру студијског подручја студентима се пружају теоријска знања о основама и практичној примени инструменталних, хемијских, сензорних и микробиолошки метода анализе. Кроз велик фонд часова практичне наставе у лабораторијама на савременој аналитичкој опреми студенти ће упознати изазове ове технолошко-аналитичке специјалности.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
7. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ЗИ101 Основи инжењерства   ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  ЗИ102 Електротехника   ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 51   60  
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 - 3 - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара 1 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. ЗО204 Хемија хране 3 НС О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције I 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. ЗО207 Колоидна хемија 4 НС О 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
15. ЗО208 Биохемија 4 НС О 3 - 3 - 8 Преузми ПДФ
16. ЗО209 Микробиологија 4 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 50   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције II 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. ПО301 Мерно-инструментална техника 5 НС ОМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
19. ПО302 Микробиологија хране 5 НС О3 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
20. Предмет изборног блока 2 5 НС ИБМ 3 - 2 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ККИ301 Контрола квалитета у технологијама слада, пива и вина   СА ИБМ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
  ККИ302 Контрола квалитета у технологијама квасца, биоетанола и јаких алкохолних пића   СА ИБМ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
21. Предмет изборног блока 3 5 СА ИБМ 3 - 2 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ККО403 Контрола квалитета у технологијама шећера и кондиторских производа   СА ИБМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
  ККИ304 Контрола квалитета у технологијама прераде жита   СА ИБМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
22. ККО301 Инструменталне методе анализе 6 НС ОМ 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
23. ККО302 Технологија и контрола квалитета воде и отпадних вода 6 СА ОМ 3 2 - - 6 Преузми ПДФ
24. ККО303 Узорковање и припрема узорака за анализу 6 СА ОМ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
25. Предмет изборног блока 4 6 СА ИБМ 4 - 4 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ККИ305 Контрола квалитета у технологијама меса, млека и готове хране   СА ИБМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
  ККИ306 Контрола квалитета у технологијама уља и масти, воћа и поврћа и готове хране   СА ИБМ 4 - 4 - 7 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 53   57  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26. ККО401 Лабораторије за контролу квалитета 7 СА ОМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
27. ККО402 Контрола квалитета адитива и арома 7 СА ОМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
28. ККО403 Управљање квалитетом у производњи хране 7 НС ОМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
29. ККО404 Токсикологија 7 НС ОМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
30. Предмет изборног блока 5 7 НС ИБМ 2 - 3 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ККИ401 Санитација у производњи хране   НС ИБМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
  ККИ402 Реолошке методе у контроли квалитета   НС ИБМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
31. ЗО401 Менаџмент индустријске производње 8 НС ОЗ 2 - - - 2 Преузми ПДФ
32. ККО405 Анализа хране, воде, ваздуха, земљишта и предмета опште употребе 8 СА ОМ 4 - 4 - 9 Преузми ПДФ
33. ККО406 Контрола квалитета амбалаже и паковања 8 СА ОМ 2 - 3 - 4 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 40   45  
  Укупно = 100 Укупно = 24 Укупно = 70      
34. ПО303 Стручна радна пракса 6 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
35. ПИ401 Теоријске основе завршног рада 8 СА ИБ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
  ПИ402 Израда и одбрана завршног рада 8             10 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 199      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ