logo tflogo uns

Финансијски планови и извештаји

Додатна обавештења и фајлови о финансијским плановима и извештајима Факултета могу се пронаћи на овој страници. 

Финансијски план Факултета за 2020. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2021. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Прва измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Друга измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Трећа измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Четврта измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Пета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Шеста измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Седма измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Осма измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Девета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Десета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Једанаеста измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Дванаеста измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Прва измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Друга измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Треће измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Четврта измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Пета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Шеста измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Седма измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Осма измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Прва измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Друга измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Трећа измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Четврта измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Пета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Шеста измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Седам измена и допуна Преузми ПДФ

Финансијски извештај Факултета за 2021. годину

Биланс стања Преузми ПДФ
Биланс прихода и расхода Преузми ПДФ
Извештај о капиталним издацима и примањима Преузми ПДФ
Извештај о новчаним токовима Преузми ПДФ
Извештај о извршењу буџета Преузми ПДФ
Потписи одговорних лица Преузми ПДФ

Финансијски извештај Факултета за 2022. годину

Преглед остварених резултата пословања Технолошког факултета и расподеле резулата за 2022. годину Преузми ПДФ
Биланс стања Преузми ПДФ
Биланс прихода и расхода Преузми ПДФ
Извештај о капиталним издацима и примањима Преузми ПДФ
Извештај о новчаним токовима Преузми ПДФ
Извештај о извршењу буџета Преузми ПДФ
Потписи одговорних лица Преузми ПДФ

Финансијски извештај Факултета за 2023. годину

Биланс стања Преузми ПДФ
Биланс прихода и расхода Преузми ПДФ
Извештај о капиталним издацима и примањима Преузми ПДФ
Извештај о новчаним токовима Преузми ПДФ
Извештај о извршењу буџета Преузми ПДФ