logo tflogo uns

Еко-енергетско инжењерство

Студијско подручје Еко-енергетско инжењерство, укључује мултидисциплинарну примену природних наука, екологије и инжењерских дисциплина, које су неопходне за оспособљавање инжењера овог профила за идентификовање, анализу и решавање постојећих еко-енергетских проблема процесне индустрије, али и њихове припремљености за прихватање изазова у будућности заштите животне средине са аспекта одрживог развоја. Инжењери овог студијског подручја оспособљавају се за рад у процесним технологијама (прехрамбеној, хемијској, петрохемијској, фармацеутској индустрији и биотехнолошкој производњи) у циљу: рационализације процеса производње, примене обновљивих извора енергије, развоја нових процесних технологија за коришћење секундарних сировина, управљања отпадом, рециклаже споредних производа и пројектовања система заштите околине.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
7. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ЗИ101 Основи инжењерства ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
ЗИ102 Електротехника ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 51 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара I 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. ХО201 Механика флуида 3 НС ОЗ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције I 4 НС ОЗ 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. ХО202 Пренос топлоте и масе 4 НС ОЗ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
15. МО203 Катализа и каталитички процеси 4 НС ОМ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
16. ЗО209 Микробиологија 4 НС ОM 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 51 60
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције II 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. ХО301 Хемијска термодинамика 5 НС ОЗ 3 3 - - 8 Преузми ПДФ
19. ЕЕO301 Енергија, технологија и животна средина 5 НС ОМ 4 3 - - 9 Преузми ПДФ
20. ЗО302 Биопроцесно инжењерство 5 НС ОМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
21. ХО302 Хемијско-инжињерски прорачуни 6 НС ОЗ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
22. ЕЕО302 Процесна енергетика 6 СА ОМ 3 3 - - 8 Преузми ПДФ
23. ЕЕО303 Мониторинг животне средине 6 СА ОМ 4 - 4 - 9 Преузми ПДФ
24. Предмет изборног блока 2 6 СА ИБМ 3 3 - - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ЕЕИ301 Заштита околине у хемијској индустрији СА ИМ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
ЕЕИ302 Заштита околине у прехрамбеној индустрији и биотехнолошкој производњи СА ИМ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 50 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
25. ЕЕО401 Енергетска ефикасност технолошких процеса 7 СА ОМ 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
26. ЕЕО402 Пројектовање еко-технолошких процеса 7 СА ОМ 3 - 3 - 9 Преузми ПДФ
27. Предмет изборног блока 3-4 7 СА ИБМ 3 3 - - 6
28. Предмет изборног блока 3-4 7 СА ИБМ 3 - 3 - 6
* Студент бира два предмета од понуђена четири.
ПБО404 Технологија отпадних вода СА ИМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
ХПИ402 Технологија чврстог отпада и опасног отпада СА ИМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
ЕЕИ401 Биогорива СА ИМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
БИО403 Биопроцеси у заштити околине СА ИМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
29. ЗО401 Менаџмент индустријске производње 8 СА О 2 - - - 2 Преузми ПДФ
30. ХО401 Одрживи развој и индустријски системи 8 НС ОЗ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
31. ХО402 Примена рачунара II 8 СА ОЗ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
32. ХО403 Стручна радна пракса 8 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
33. ХИ401 Теоријске основе завршног рада 8 СА ИБ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
34. ХИ402 Израда и одбрана завршног рада 8 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 43 60
Укупно = 101 Укупно = 48 Укупно = 46
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 195
Укупно ЕСПБ бодова 240

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ