logo tflogo uns

Oрганизациона структура

Технолошки факултет, као високошколска установа, обавља послове у оквиру своје основне делатности односно у области виског образовања за сва три нивоа студија и у складу са Дозволом за рад.

ЧЛАНОВИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ПО ФУНКЦИЈИ
 1. Проф. др Биљана Пајин, декан, председник Већа
 2. Проф. др Марина Шћибан, продекан за наставу
 3. Проф. др Јарослав Катона, продекан за финансије
 4. Проф. др Зита Шереш, продекан за науку
ПРЕДСТАВНИЦИ КАТЕДРИ
 1. Доц. др Јелена Јерковић
 2. Проф. др Јелена Павличевић
 3. Прoф. др Мирјана Антов
 4. Доц. др Јасмина Витас
 5. Доц. др Зорица Стојановић
 6. Прoф. др Бојана Иконић
 7. Прoф. др Драгана Шороња-Симовић
 8. Доц. др Ивана Лончаревић
 9. Прoф. др Бранислава Николовски
 10. Доц. др Бранимир Павлић
 11. Доц. др Сенка Поповић
 12. Доц. др Бранислав Шојић
 13. Доц. др Јадранка Фрај
 14. Доц. др Александра Ранитовић
 15. Проф. др Синиша Додић
 16. Доц. др Олга Говедарица
 17. Проф. др Наташа Ђуришић-Младеновић
 18. Прoф. др Владимир Срдић
 19. Проф. др Мирјана Јовичић
ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
 1. Никола Цветковић
 2. Ања Таушан
 3. Дамир Ука
 4. Јована Вукичевић
 5. Нина Карачов
 6. Јована Ковачевић
СТУДЕНТ ПРОДЕКАН
 1. Немања Шпирић

ЧЛАНОВИ САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА
 1. Проф. др Оскар Бера, председник Савета факултета
 2. Проф. др Сунчица Коцић-Танацков, заменик председник Савета факултета
 3. Проф. др Иван Ристић
 4. Проф. др Јарослава Шварц-Гајић
 5. Проф. др Љиљана Поповић
 6. Доц. др Мирјана Брдар
 7. Проф. др Снежана Вучетић
 8. Проф. др Ивана Николић
 9. Проф. др Ранко Романић
 10. Доц. др Предраг Којић
ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА
 1. Маријана Врачар, Диплoмирaни библиoтeкaр – руководилац библиотеке и студентске читаонице
 2. Тамара Рутић, Сaмoстaлни стручнoтeхнички сaрaдник зa рaд у лaбoрaтoриjaмa
ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
 1. Ања Таушан
 2. Никола Цветковић
 3. Јована Вукичевић
ЧЛАНОВИ САВЕТА - ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА - СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
 1. Славка Дукић, мастер правник
 2. Ана Лекић, мастер правник
 3. Дејан Наћић, дипломирани инжењер
 4. др Славко Ракић
 5. др Вера Зеленовић, ванредни професор Економског факултета у Суботици
 6. др Чаба Чорба (dr. Csorba Csaba), доктор медицинских наука-ветеринарска медицина
ДЕКАН И ПРОДЕКАНИ
 1. др Биљана Пајин, декан
 2. др Јарослав Катона, продекан за финансије
 3. др Марина Шћибан, продекан за наставу
 4. др Зита Шереш, продекан за науку

Преузимања

Организациона структура Преузми ПДФ
Референце запослених Отвори линк