logo tflogo uns

Oрганизациона структура

Технолошки факултет, као високошколска установа, обавља послове у оквиру своје основне делатности односно у области виског образовања за сва три нивоа студија и у складу са Дозволом за рад.

ЧЛАНОВИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ПО ФУНКЦИЈИ
 1. др Биљана Пајин, декан, председник Већа
 2. др Марина Шћибан, продекан за наставу
 3. др Јарослав Катона, продекан за финансије
 4. др Зита Шереш, продекан за науку
ПРЕДСТАВНИЦИ КАТЕДРИ
 1. др Душан Ракић
 2. др Јелена Павличевић
 3. др Мирјана Антов
 4. др Лидија Јеврић
 5. др Јелена Вулић
 6. др Бранислава Николовски
 7. др Бојана Иконић
 8. др Александар Фиштеш
 9. др Ивана Николић
 10. др Катарина Канурић
 11. др Ранко Романић
 12. др Здравко Шумић
 13. др Зоран Зековић
 14. др Владимир Пушкаш
 15. др Синиша Додић
 16. др Милован Јанковић
 17. др Наташа Ђуришић-Младеновић
 18. др Владимир Срдић
 19. др Мирјана Јовичић
ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
 1. Ања Таушан
 2. Сара Јелача
 3. Кристина Мишић
 4. Јована Вукичевић
 5. Никола Цветковић
 6. Зоран Митровић
СТУДЕНТ ПРОДЕКАН
 1. Немања Шпирић

ЧЛАНОВИ САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА
 1. Проф. др Оскар Бера
 2. Проф. др Татјана Дошеновић
 3. Проф. др Гордана Ћетковић
 4. Проф. др Александар Такачи
 5. Проф. др Александра Тепић Хорецки
 6. Доц. др Марија Јокановић
 7. Доц. др Сунчица Коцић-Танацков
 8. Проф. др Јасна Чанадановић-Брунет
 9. Проф. др Јелена Пејин
 10. Доц. др Страхиња Ковачевић
ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА
 1. Горан Бућан, самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
 2. Слободан Танасин, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
 1. Јелена Кнежевић
 2. Никола Цветковић
 3. Јована Вукичевић
ЧЛАНОВИ САВЕТА - ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА - СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
 1. Славка Дукић, мастер правник
 2. Ана Лекић, мастер правник
 3. Дарко Чутурић, дипломирани инжењер саобраћаја
 4. Дејан Наћић, дипломирани инжењер менаџмента
 5. др Вера Зеленовић, ванредни професор Економског факултета у Суботици
 6. Клара Сечеи Буш (Szescei Bús Klára), економиста
ДЕКАН И ПРОДЕКАНИ
 1. др Биљана Пајин, декан
 2. др Јарослав Катона, продекан за финансије
 3. др Марина Шћибан, продекан за наставу
 4. др Зита Шереш, продекан за науку

Преузимања

Организациона структура Преузми ПДФ
Референце запослених Отвори линк