logo tflogo uns

Студијски програм: Инжењерство материјала

У оквиру студијског програма Инжењерство материјала образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално или у тиму воде, контролишу и унапређују производњу материјала као и свих компоненти и финалних производа добијених од керамичких, полимерних или композитних материјала, испитују и побољ¬шавају састав, структуру и својства материјала, те прерађују, примењују и рециклирају материјал и анализирају утицај материјала и њихову производњу на животну средину у циљу њене заштите.

По завршетку мастер академских студија пружају се широке могућности запослења, као што су погони и развојне лабораторије који се баве добијањем и процесирањем материјала као што су фабрике цемента, цигле, црепа, керамике, синтетских полимера (полиетилен, полипропилен, СБР каучук) које су најчешће у саставу великих мултинационалних компанија (Таргет, Неxе Гроуп, Тондацх), те у великом броју приватних и државних предузећа која се баве прерадом материјала у циљу добијања коначног производа. Овај студијски програм је изразито погодан за развој мале привреде. Поред тога могућност запослења постоји у трговачким предузећима која се баве дистрибуцијом материјала (представништва БАСФ, Баyер...) у научно–истраживачким лабораторијама и образовним институцијама.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. М13О1 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира два предмета од понуђених шест.
  М1ИМ1 Технологија премазних средстава   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ИМ2 Полимери у грађевинарству   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ИМ3 Наноструктурни материјали   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ИМ4 Савремени полимерни материјали   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ИМ5 Материјали у заштити културног наслеђа   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М1ИМ6 Материјали високе технологије   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
4. М1ИМСИР Студијски истраживачки рад 1 О - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 2 ИБМ 3 - - 3 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђених три.
  М2ИМ1 Симулације у инжењерству материјала   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ИМ2 Технологије биополимерних и еколошки прихватљивих материјала   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
  М2ИМ3 Недеструктивне методе испитивања материјала   ИБМ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
6. М2ИМСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
7. М2ИММР Израда и одбрана мастер рада 2 О - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
  Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ