logo tflogo uns

О Технолошком факултету

Технолошки факултет Нови Сад кроз традицију дугу преко 60 година увек је био посвећен студентима не само у смислу њиховог образовања, већ и у смислу пружања подстицаја за даљи напредак и развој сваког студента.

Настава на Факултету одвија се у путем интерактивних аудиторних предавања, лабораторијских и рачунских вежби, погонских вежби, а сви студијски програми имају и обавезну стручну праксу, коју студенти могу обавити у индустрији. За врхунски квалитет наставе заслужно је наставно особље које представља идеалан спој искуства и младости. Професори и асистенти Технолошког факултета Нови Сад могу се похвалити бројним наградама, научним радовима објављеним у најпрестижнијим светским часописима, разним пројектима, патентима и сл.

Релативно лако проналажење посла у струци, као и занимљивост свих студијских програма основни су разлози за студирање на Технолошком факултету Нови Сад. Технолошки факултет Нови Сад пружа могућност уписа на основне академске студије, мастер академске студије, специјалистичке академске студије и докторске студије.

Услови уписа на студије

 • Основне академске студије

  Основне академске студије

  Технолошки факултет Нови Сад образује студенте и изводи наставу у оквиру поља техничко-технолошких наука, област Технолошко инжењерство. Након завршених основних академских студија у трајању од четири године студент стиче звање Дипломирани инжењер технологије и 240 ЕСПБ.

  Технолошки факултет наставу на основним академским студијама организује на пет студијских програма, од којих су три модулирана са укупно осам модула, те се студентима пружа могућност уписа на 10 студијских подручја.

  Услови уписа

 • Мастер академске студије

  Мастер академске студије

  Технолошки факултет Нови Сад образује студенте и изводи наставу у оквиру поља техничко-технолошких наука, област Технолошко инжењерство. Студијски програми на мастер академским студијама представљају континуитет са основним нивоом студирања. Циљ је образовање мастер инжењера технологије способних да самостално или у тиму организују процесе рада за који су одговорни. Студент стиче звање Мастер инжењер технологије и 60 ЕСПБ.

  На мастер академским студијама, поред студијских програма који су по називима идентични оним са основних академских студија, постоји још један мастер програм – Управљање материјалним и енергетским токовима, који се реализује заједно са University of Applied Sciences Trier из Немачке, а настава се одвија на српском и енглеском језику.

  Услови уписа

 • Специјалистичке академске студије

  Специјалистичке академске студије

  Технолошки факултет Нови Сад образује студенте и изводи наставу у оквиру поља техничко-технолошких наука, област Технолошко инжењерство. Студијски програми на специјалистичким академским студијама представљају континуитет са мастер нивоом студирања. Циљеви студијских програма на специјалистичким академским студијама су да студент стечена знања у оквиру мастер академских студија прошири новим знањима из области Технолошког инжењерства, односно кроз студијске програме Микробиолошке безбедности хране, Енологија и Козметичка технологија. Студент стиче звање Специјалиста инжењер технологије и 60 ЕСПБ.

  Услови уписа

 • Докторске студије

  Докторске студије

  Циљ докторских студија на Технолошком факултету Нови Сад је да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија из области Технолошког инжењерства. Докторске студије трају три године и по нјиховом завршетку студент стиче звање Доктор наука – Технолошко инжењерство и 180 ЕСПБ.

  Услови уписа

Ваннаставне активности

Технолошки факултет Нови Сад кроз мноштво ваннаставних активности настоји да студентима омогући богат студентски живот пун нових искустава. Ваннаставне активности одвијају се током целе године, а у организацији Културно-уметничког друштва ТФ и као и бројних спортских секција у оквиру Спортског удружења Технолошког факултета - СУТЕХ али и организацијом студентских конференција, екскурзија и наравно журки.

Ваннаставне активности одвијају се и у организацији студентских организација и промовишу студентски активизам. На Технолошком факултету студентски активизам одвија се кроз три студентске организације и то Студентски Парламент Технолошког факултета, Студентску унију Технолошког факултета и Савез студената Технолошког факултета.

Могућности запослења

 • Konfucije
  Изабери посао који волиш, и нећеш морати да радиш ниједан дан у своме животу.

  Конфуције

Могућности запослења

Оно чиме Технолошки факултет Нови Сад може да се похвали јесте чињеница да на бироу рада не постоји скоро ни један дипломац Технолошког факултета Нови Сад.

Диплома Технолошког факултета Нови Сад пружа бројне могућности запослења у различитим гранама индустрије. Велики број наших дипломаца изградио је веома успешне и запажене каријере, па се данас налазе на многобројним руководећим позицијама у различитим гранама индустрије. Током студија студенти Технолошког факултета Нови Сад стичу свеобухватна теоријска знања, али и практичне вештине релевантне за успешно решавање свих пословних изазова приликом започињања и развоја каријере. На Технолошком факултету оспособљавају се стручњаци:

 • способни да самостално организују, воде и контролишу процесе производње;
 • за преношење резултата из лабораторијских услова на полуиндустријске и индустријске размере, за планирање, пројектовање и вођење различитих процеса;
 • способни да самостално или у тиму воде оригинална и научно релевантна истраживања за развој нових технологија и поступака;
 • способни за усавршавање и оптимизацију постојеће, као и развијање нове технологије и поступка;
 • способни за адекватно пројектовање, организовање, контролу и самостално решавање проблема насталих током самог процеса производње у различитим гранама индустрије.

Стога је стручњацима са дипломом Технолошког факултета Нови Сад на располагању је велики број компанија, лабораторија, јавних и приватних установа, као и научних института где могу да отпочну своју каријеру.

Често постављана питања

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Шта се полаже на пријемном испиту?

Пријемни испит за упис на основне академске студије полаже се из предмета Математика или Хемија, а матурантима је остављена могућност да сами изаберу који од ова два предмета ће полагати на пријемном испиту.

Колико бодова носи пријемни испит?

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова.

Ко је ослобођен полагања пријемног испита?

Полагања пријемног испита су ослобођени ученици трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, или на међународном такмичењу из предмета Математика и/или Хемија, а признаје им се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.

Које градиво обухвата пријемни испит?

Пријемни испит обухвата програмске садржаје који се изучавају у средњој школи у четворогодишњем трајању из предмета Математика и/или Хемија.

Сви потребни програмски садржаји обухваћени су задацима у збиркама задатака за припрему пријемног испита.

Како изгледа пријемни испит?

Уколико се определите да полажете пријемни испит из Математике имаћете 6 задатака од којих сваки носи по 10 бодова. Задаци који се полажу на пријемном испиту су истог типа као и задаци који се налазе у збирци задатака за припрему за пријемни испит.

Уколико се определите да полажете пријемни испит из Хемије имаћете 10 задатака од којих сваки носи по 6 бодова. Задаци који се полажу на пријемном испиту су истог типа као и задаци који се налазе у збирци задатака за припрему за пријемни испит.

Ко се може уписати на буџет?

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Ко се може уписати на самофинансирање?

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Како се утврђује редослед кандидата?

Редослед кандидата за упис у И годину основних академских студија на ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту, с тим да кандидат може стећи укупно највише 100 бодова.