logo tflogo uns

Студијски програм: Инжењерство материјала

У оквиру студијског програма Инжењерство материјала образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално или у тиму воде, контролишу и унапређују производњу материјала као и свих компоненти и финалних производа добијених од керамичких, полимерних или композитних материјала, испитују и побољ¬шавају састав, структуру и својства материјала, те прерађују, примењују и рециклирају материјал и анализирају утицај материјала и њихову производњу на животну средину у циљу њене заштите.

По завршетку мастер академских студија пружају се широке могућности запослења, као што су погони и развојне лабораторије који се баве добијањем и процесирањем материјала као што су фабрике цемента, цигле, црепа, керамике, синтетских полимера (полиетилен, полипропилен, СБР каучук) које су најчешће у саставу великих мултинационалних компанија (Таргет, Неxе Гроуп, Тондацх), те у великом броју приватних и државних предузећа која се баве прерадом материјала у циљу добијања коначног производа. Овај студијски програм је изразито погодан за развој мале привреде. Поред тога могућност запослења постоји у трговачким предузећима која се баве дистрибуцијом материјала (представништва БАСФ, Баyер...) у научно–истраживачким лабораторијама и образовним институцијама.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО 01 Инжењерска статистика 1 О 3 3 - - - 6 Преузми ПДФ
2,3,4. Предмет изборног блока 1 1 ИБ 3 - - 3 - 7
* Студент бира три предмета од понуђених осам.
ДМИ 01 Технологија премазних средстава ИБ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДМИ 10 Полимери у грађевинарству ИБ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДМИ 05 Структура кристалних материјала ИБ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДМИ 06 Термодинамика чврсте фазе ИБ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
МО 401 Композитни материјали ИБ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДМИ 08 Материјали у заштити културног наслеђа ИБ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДМИ 07 Материјали високе технологије ИБ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
ДМИ 02 Савремене методе карактерисања полимерних материјала ИБ 3 - - 3 - 7 Преузми ПДФ
5. ДМО01 Стручна пракса 1 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. ДМО09 Студијски истраживачки рад 2 ИБ - - 20 - - 10 Преузми ПДФ
7. ДМО10 Израда и одбрана мастер рада 2 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
Укупно = 12 Укупно = 3 Укупно = 20 Укупно = 9
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ