logo tflogo uns

Интерна ревизија

Интерна ревизија је функционално независна организациона јединица, коју на Факултету обавља интерни ревизор. Интерна ревизија је активност која пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања Факултета.

Интерна ревизија помаже Факултету да оствари своје циљеве, тако што систематично и дисциплиновано процењује и вреднује управљање ризицима, контроле и управљање Факултетом.

Интерни ревизор је дужан да се у свом раду придржава Повеље интерне ревизије, Етичког кодекса, приручника којим се прописује методологија рада и упутстава и инструкција које, у складу са Законом о буџетском систему, доноси министар финансија.

Преузимања

Етички кодекс интерне ревизије Преузми ПДФ
Повеља интерне ревизије Преузми ПДФ