logo tflogo uns

Студијски програм: Прехрамбено инжењерство

Циљеви студијског програма Прехрамбено инжењерство на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Прехрамбено инжењерство, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу прехрамбено-технолошких процеса; истраживање и развој нових прехрамбено-технолошких процеса; усавршавање и оптимизацију постојећих прехрамбено-технолошких процеса; вођење и контролу прехрамбено-технолошких процеса; пројектовање прехрамбено–технолошких процеса; анализу интеракције прехрамбено-технолошких процеса и околине; оптимизацију прехрамбено-технолошких процеса.

Поред тога, циљеви овог студијског програма су и развој способности за самосталан и тимски рад, саопштавање и излагање својих резултата стручној и широј јавности као и развијање свести студената за потребом перманентног образовања.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеЕСПБПреузимање
ПСИР
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО1 Методологија научно-истраживачког рада 1 О 6 2 10 Преузми ПДФ
2.   Изборни предмет 1 * 1 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 1 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
3.   Изборни предмет 2 * 1 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 2 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
4.   Изборни предмет 3 * 1 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 3 се бира са листе предмета изборног блока 2.
5.   Изборни предмет 4 * 2 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 4 се бира са листе предмета изборног блока 2.
6. ДПИСИР1 Студијски истраживачки рад 1 2 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
7. ДПИДД1 Израда докторске дисертације 1 2 ИБ - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
8.   Изборни предмет 5 * 3 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 5 се бира са листе предмета изборног блока 2.
9.   Изборни предмет 6 * 3 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 6 се бира са листе предмета изборног блока 2.
10. ДПИСИР2 Студијски истраживачки рад 2 3 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
11. ДПИДД2 Израда докторске дисертације 2 3 ИБ - - 5 Преузми ПДФ
12. ДПИСИР3 Студијски истраживачки рад 3 4 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
13. ДПИДД3 Израда докторске дисертације 3 4 ИБ - - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
14. ДПИСИР4 Студијски истраживачки рад 4 5 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
15. ДПИДД4 Израда докторске дисертације 4 5 ИБ - - 20 Преузми ПДФ
16. ДПИСИР5 Студијски истраживачки рад 5 6 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
17. ДПИДД5 Израда докторске дисертације 20 Преузми ПДФ
Укупно ЕСПБ бодова 180  

Наставни план предмета изборних блокова

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеЕСПБПреузимање
ПСИР
ИЗБОРНИ БЛОК 1
1. ДЗИ1 Одабрана поглавља биохемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДЗИ2 Течна хроматографија - теорија и пракса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДЗИ3 Хемија слободних радикала   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДЗИ4 Хемија координационих једињења   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДЗИ5 Анализа и рачунарско моделирање молекула   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДЗИ6 Реакције органских једињења током технолошких процеса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДЗИ7 Природни и синтетски антиоксиданти   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДЗИ8 Одабрана поглавља инстументалних метода анализе   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДЗИ9 Одабрана поглавља колоидне хемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДЗИ10 Протеини и биохемијске трансформације   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДЗИ11 Интеракције у макромолекулским системима   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДЗИ12 Одабрана поглавља физичке хемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДЗИ13 Кинетика хемијских реакција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДЗИ14 Амбалажа и животна средина   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДЗИ15 Еколошка микробиологија   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДЗИ16 Биологија производних микроорганизама   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДЗИ17 Одабрана поглавља механичких операција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДЗИ18 Одабрана поглавља топлотних и дифузионих операција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДЗИ19 Екстракциони системи   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДЗИ20 Вероватноћа и статистика за инжењере   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДЗИ21 Одабрана поглавља преноса топлоте и масе   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДЗИ22 Одабрана поглавља ензимологије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДЗИ23 Биохемија микроорганизама   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДЗИ24 Tечна хроматографија биолошки активних једињења   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 2
1. ДПИ1 Мембрански сепарациони процеси у прехрамбеној индустрији   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДПИ2 Заслађивачи у прехрамбеној индустрији   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДПИ3 Специјално млинарство   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДПИ4 Режими складиштења жита   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДПИ5 Масне масе у кондиторским производима   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДПИ6 Нискоенергетски кондиторски производи   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДПИ7 Замрзнути пекарски производи – поступци и карактеристике   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДПИ8 Технологија екструдираних производа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДПИ9 Специјални скробови за прехрамбене производе   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДПИ10 Технологија конверзионих продуката скроба   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДПИ11 Електрохемијска стрипинг анализа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДПИ12 Комбиноване инструменталне технике у гасној хроматографији   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДПИ13 Индуктивно спрегнута плазма-масена спектрометрија   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДПИ14 Комбиноване инструменталне технике у течној хроматографији   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДПИ15 Технологија производње и квалитет хране за посебне категорије потрошача   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДПИ16 Функционална и нова храна   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДПИ17 Наука о месу   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДПИ18 Технологија ферментисаних производа од меса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДПИ19 Конзервисање меса и производа од меса ниским температурама   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДПИ20 Технологија производа од меса у типу емулзија   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДПИ21 Технологија стерилизованих, концентрованих и сушених млечних производа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДПИ22 Технологија функционалних ферментисаних млечних производа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДПИ23 Одабрана поглавља технологије сира   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДПИ24 Технологија протеинских млечних производа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
25. ДПИ25 Технологија јестивих нерафинисаних уља   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
26. ДПИ26 Технологија маргарина и наменских масти   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
27. ДПИ27 Технологија прераде соје   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
28. ДПИ28 Технологија прераде сунцокрета   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
29. ДПИ29 Ензимска обрада воћа и поврћа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
30. ДПИ30 Одабрана поглавља технологије хлађења и замрзавања воћа и поврћа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
31. ДПИ31 Одабрана поглавља технологије сокова и концентрата   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
32. ДПИ32 Одабрана поглавља технологије производа од воћа и поврћа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
33. ДПИ33 Процеси конзервисања хране   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
34. ДПИ34 Нови материјали и савремени услови паковања   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
35. ДПИ35 Одабрана поглавља микробиологије хране животињског порекла   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
36. ДПИ36 Одабрана поглавља микробиологије хране биљног порекла   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
37. ДПИ37 Микробиологија воде и санитација у производњи хране   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
38. ДПИ38 Микологија и микотоксикологија хране   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
39. ДПИ39 Токсикоинфекције и интоксикације храном   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
40. ДПИ40 Одабрана поглавња хемије хране   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
41. ДПИ41 Анализа органских полутаната у прехрамбеним производима   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
42. ДПИ42 Биохемија хране   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
43. ДПИ43 Математичке и статистичке методе у прехрамбеном инжењерству   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
44. ДПИ44 Одабране методе контроле аутентичности хране   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Листа предмета са изборном наставом на студијском програму Преузми ПДФ