logo tflogo uns

Фармацеутско инжењерство

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
7. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ЗИ101 Основи инжењерства ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
ЗИ102 Електротехника ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 51 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара I 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. ЗО205 Хемија природних производа 3 НС О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције I 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. ЗО208 Биохемија 4 НС О 3 - 3 - 8 Преузми ПДФ
15. ЗО209 Микробиологија 4 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
16. ЗО207 Колоидна хемија 4 NS ОM 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 50 60
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције II 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. ФО301 Фармацеутска хемија 5 НС О 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
19. ЗО302 Биопроцесно инжењерство 5 НС О 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
20. ФО302 Фармацеутски полимери 5 СА ОМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
21. Предмет изборног блока 2 5 НС ИБ 3 - 3 - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ФИ301 Помоћне супстанце у технологији готових лекова НС И 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
ФИ302 Лековите биљне сировине НС И 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
22. ЗО303 Биореактори 6 НС О 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
23. ФО303 Технологија воде у фармацеутској индустрији 6 СА О 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
24. ФО304 Технолошки процеси у синтези лековa 6 СА О 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
25. Предмет изборног блока 3 6 СА ИБ 3 - 3 - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ФИ303 Технологија тензида и детерџената СА И 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
ФИ304 Микрокапсулирани системи СА И 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
26. Предмет изборног блока 4 6 НС ИБ 3 - 4 - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ККО301 Инструменталне методе анализе НС И 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
ФИ306 Инструментална анализа фармацеутских производа НС И 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 57 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27. ФО401 Технологија фармацеутских производа 7 СА О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
28. ФО402 Фармакологија 7 СА О 3 - - - 5 Преузми ПДФ
29. ФО403 Биотехнолошка производња лекова 7 СА О 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
30. ФО404 Технологија козметичких производа 7 СА О 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
31. Предмет изборног блока 5 7 СА ИБ 3 - 3 - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ФИ403 Микробиолошка контрола фармацеутских и козметичких производа и процеса СА И 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
ФИ404 Управљање квалитетом и безбедношћу производа у фармацеутској индустрији СА И 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
32. Предмет изборног блока 6 8 СА ИБ 2 - - - 2
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ЗО401 Менаџмент индустријске производње СА И 2 - - - 2 Преузми ПДФ
ФИ403 Мали производни системи СА И 2 - - - 2 Преузми ПДФ
33. ФО405 Анализа фармацеутских производа 8 СА О 2 - 3 - 5 Преузми ПДФ
34. ФО406 Технологија готових лековa 8 СА О 2 - 3 - 5 Преузми ПДФ
35. ФО407 Стручна радна пракса 8 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
36. ФИ404 Теоријске основе завршног рада 8 СА ИБ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
37. ФИ405 Израда и одбрана завршног рада 8 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44 60
Укупно = 103 Укупно = 30 Укупно = 69
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 202
Укупно ЕСПБ бодова 240

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ