logo tflogo uns

План јавних набавки

Додатна обавештења и фајлови о плановима јавних набавки Факултета могу се пронаћи на овој страници. 

План јавних набавки Факултета за 2024. годину Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2024. годину - Прва измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2024. годину - Друга измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2024. годину - Трећа измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2024. годину - Четврта измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2024. годину - Пета измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2024. годину - Шеста измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2023. годину Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2023. годину - Прва измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2023. годину - Друга измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2023. годину - Трећа измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2023. годину - Четврта измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2023. годину - Пета измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2023. годину - Шеста измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2023. годину - Седма измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2023. годину - Осма измена и допуна Преузми ПДФ
План јавних набавки Факултета за 2023. годину - Девета измена и допуна Преузми ПДФ

 

Финансијски планови и извештаји

Додатна обавештења и фајлови о финансијским плановима и извештајима Факултета могу се пронаћи на овој страници. 

Финансијски план Факултета за 2020. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2021. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Прва измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Друга измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Трећа измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Четврта измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Пета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Шеста измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Седма измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Осма измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Девета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Десета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Једанаеста измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2022. годину - Дванаеста измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Прва измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Друга измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Треће измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Четврта измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Пета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Шеста измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Седма измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2023. годину - Осма измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Прва измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Друга измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Трећа измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Четврта измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Пета измена и допуна Преузми ПДФ
Финансијски план Факултета за 2024. годину - Шеста измена и допуна Преузми ПДФ

Финансијски извештај Факултета за 2021. годину

Биланс стања Преузми ПДФ
Биланс прихода и расхода Преузми ПДФ
Извештај о капиталним издацима и примањима Преузми ПДФ
Извештај о новчаним токовима Преузми ПДФ
Извештај о извршењу буџета Преузми ПДФ
Потписи одговорних лица Преузми ПДФ

Финансијски извештај Факултета за 2022. годину

Преглед остварених резултата пословања Технолошког факултета и расподеле резулата за 2022. годину Преузми ПДФ
Биланс стања Преузми ПДФ
Биланс прихода и расхода Преузми ПДФ
Извештај о капиталним издацима и примањима Преузми ПДФ
Извештај о новчаним токовима Преузми ПДФ
Извештај о извршењу буџета Преузми ПДФ
Потписи одговорних лица Преузми ПДФ

Финансијски извештај Факултета за 2023. годину

Биланс стања Преузми ПДФ
Биланс прихода и расхода Преузми ПДФ
Извештај о капиталним издацима и примањима Преузми ПДФ
Извештај о новчаним токовима Преузми ПДФ
Извештај о извршењу буџета Преузми ПДФ

in memoriam

 

omorjan radovan

Комеморација

Прoф. др Рaдoвaн Oмoрjaн

ће се одржати у петак 27.08.2021. године у амфитеатру Технолошког факултета са почетком у 12 часова

 

In Memoriam

Прoф. др Рaдoвaн Oмoрjaн, рeдoвни прoфeсoр Teхнoлoшкoг фaкултeтa Нoви Сaд, прeминуo je дaнa 10.08.2021. гoдинe у 59. гoдини живoтa.

Рoђeн je 1963. гoдинe у Зрeњaнину.

Teхнoлoшки фaкултeт Нoви Сaд уписao je 1981. гoдинe, гдe je 1987. године дипломирао, 1994. гoдинe стeкao диплoму мaгистрa тeхнoлoшких нaукa, a 1999. гoдинe и диплoму дoктoрa тeхничких нaукa. Прeдaвao je нa Teхнoлoшкoм фaкултeту Нoви Сaд oд 1994. гoдинe у oквиру Кaтeдрe зa хeмиjскo инжeњeрствo, првo кao aсистeнт, дoцeнт, вaнрeдни професор, а од 2009. године као рeдoвни прoфeсoр.
Др Рaдoвaн Oмoрjaн биo je шeф Кaтeдрe зa хeмиjскo инжeњeрствo у пeриoду од 2009-2012. гoдинe, кao и aктивaн члaн Нaствнo-нaучнoг вeћa и Сaвeтa Фaкултeтa, у нeкoликo сaзивa.

Сaхрaнa прoф. др Рaдoвaнa Oмoрjaнa je у пeтaк 13.08.2021. гoдинe у 12:45 сати, нa Нoвoм грoбљу у Нoвoм Сaду.

О Факултету

Технолошки факултет Нови Сад, основан је 1959. године са циљем да образује високо оспособљене кадрове у области прехрамбеног инжењерства. Студије су се одвијале у три студијска усмерења: Смер угљенохидратне хране, Смер конзервисане хране и Смер микробиолошких процеса. Деценију касније у склопу привредног развоја тадашње Југославије, на националном нивоу препозната је потреба за улагањем у петрохемијску индустрију што је створило потребу за новим стручним кадровима. Стога је школске 1972/73. године Технолошки факултет проширио своју образовну понуду и увео нове смерове у области хемијског, нафтно-петрохемијског инжењерства и материјала, а школске 1978/79. године и у области хемијско-прерађивачког и фармацеутског инжењерства. Данас се настава на Технолошком факултету Нови Сад одвија према новим реформисаним студијским програмима и то на 10 студијских подручја.

Настави са читањем

Декан

Бити део Технолошког факултета велика је част и одговорност. Шездесет година од оснивања и наслеђе свих оних генерација добрих технолога које је изнедрио наш факултет јесте оно што нас покреће, што нас инспирише да креирамо још бољу атмосферу за ослобађање огромног потенцијала образовања младих инжењера. Застати, боље сагледати потребе индустрије, науке и образовања, потрудити се и дорасти променама све бржег развоја друштва у целини је наша мисија. Студент мора остати у фокусу наших жеља и тежњи ка савременом начину преношења и старих и нових, савремених, сазнања о технолошким процесима производње прехрамбених, фармацеутских и хемијских производа.

Настави са читањем

  • 1
  • 2