logo tflogo uns

Студијски програм: Биотехнологија

Студијски програм Биотехнологија образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Биотехнологија.

Студијски програм Биотехнологија на овом нивоу студирања представља континуитет са основним нивоом студирања. Циљ му је образовање мастер инжењера технологије способних да самостално или у тиму организују, контролишу и пројектују биотехнолошку производњу, воде релевантна истраживања и развијају нове технологије и поступке који доприносе развоју биотехнолошких производа, односно за професионалан рад и руковођење у различитим областима биотехнолошке индустрије.

Мастер академске студије студијског програма Биотехнологија обухватају два изборна студијска подручја: Прехрамбену биотехнологију и Биохемијско инжењерство. Избор студијског подручја студент, у складу са сопственим афинитетима, врши приликом уписа мастер академских студија.