logo tflogo uns

Студентска организација Технолошког факултета – СОТФ

Студентска Организација Технолошког Факултета (СОТФ) је најстарија студентска организација на Технолошком факултету, основана са циљем да побољша услове студирања, активно учествује у реформи наставе, и да у сарадњи са другим сродним студентским организацијама утиче на решавање студентских проблема на нивоу Универзитета.

Настави са читањем

Студентска унија Технолошког факултета – СУТФ

Студентска унија Технолошког факултета је независна студентска организација, основана марта 2000. године, као део Студентске уније Универзитета у Новом Саду (СУУНС). Студентска унија Технолошког факултета је чланица и Студентске уније Србије, а самим тим и највеће студентске организације ЕСИБ (Националне студентске уније Европе).

Настави са читањем

Kултурно-уметничко друштво Технолошког факултета - KУДТФ

Из потребе да се студентима и запосленима на Факултету пружи могућност да учествују у ваннаставним културним садржајима децембра 2017. године основан је KУД ТФ. Циљ ове волонтерске групе је да се путем организације различитих манифестација и промоција актуелних културних дешавања скрене пажња на утицај културе на интелектуални и морални развој појединца, а на тај начин и друштва. Такође, жеља је да се кроз сваки вид уметности унапреди креативност и критичка мисао, али и створи толеранција према различитим ставовима.

Настави са читањем

Спортско удружење „Технолог“ - СУТЕХ

У циљу подизања свести о вишеструкој важности спорта и стварању стабилног система који ће бити посвећен организацији спортских активности, 2010. године основано је Спортско удружење „Технолог“. Рад Удружења је у потпуности окренут промоцији и пружању неопходних услова за бављење рекреативним спортом међу студентима и запосленима на Технолошком факултету Нови Сад. У сарадњу са Факултетом, Синдикалном организацијом Технолошког факултета и студентским удружењима сваке недеље се одржавају тренинзи и надметања у фудбалу, кошарци, атлетици и стоном тенису.

Настави са читањем