logo tflogo uns

Студијски програм: Микробиолошка безбедност хране

Циљеви студијског програма на специјалистичким академским студијама су да студент стечена знања у оквиру мастер академских студија прошири новим знањима из области Технолошког инжењерства (Микробиолошке безбедности хране). Развијање креативне способности, неопходне за праћење микробиолошке безбедности и квалитета хране у сваком њеном сегменту (сировине, међупроизводи и финални производи) за све субјекте у ланцу пословања храном, као и организација, реализација и контролисање микробиолошких анализа у акредитованим и погонским лабораторијама и институција које се баве научно истраживачким радом, такође су циљеви овог студијског програма. Поред тога студент стиче знања о савременом приступу и концепту контроле квалитета резултата микробиолошке анализа хране, као и о интегрисаном систему управљања контролом квалитета резултата микробиолошких анализа и важећој домаћој и међународној регулативи у вези контроле квалитета резултата микробиолошких анализа.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. Храна и микроорганизми 1 О 3 - - 3 - 6 Преузми ПДФ
2. Предмет изборног блока 1 1 ИБ 4 - 2 - - 10
* Студент бира један предмет од понуђених седам.
3. Предмет изборног блока 1 1 ИБ 4 - 2 - - 10
* Студент бира један предмет од понуђених седам.
Одабрана поглавља микробиологије хране животињског порекла ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Одабрана поглавља микробиологије хране биљног порекла ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Микробиологија воде и санитација у производњи хране ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Биологија производних микроорганизама ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Микотоксикологија и микотоксикозе ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Токсикоинфекције и интоксикације хране ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Еколошка микробиологија ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 2 1 ИБ 4 - 2 - - 10
* Студент бира један предмет од понуђених десет.
Функционална и нова храна ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Технологија ферментисаних производа од меса ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Технологија функционалних ферментисаних млечних производа ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Одабрана поглавља технологије сира ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Одабрана поглавља технологије производа од воћа и поврћа ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Одабрана поглавља технологије воде ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Одабрана поглавља технологије пива ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Одабрана поглавља технологије пекарског квасца ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Нови материјали и савремени услови паковања ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Технологија маргарина и наменских масти ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
5. Стручна пракса 1 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. Контрола квалитета микробиолошких анализа хране 2 О 3 - - 3 - 6 Преузми ПДФ
6. ДМО09 Студијски истраживачки рад 2 ИБ - - 10 - - 5 Преузми ПДФ
8. ДМО10 Израда и одбрана специјалистичког рада 2 ИБ 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
Укупно = 18 - Укупно = 16 Укупно = 6
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 44
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ