logo tflogo uns

Нафтно-петрохемијско инжењерство

Нафтно-петрохемијско инжењерство омогућава стицање знања неопходних за производњу, испитивање и развој, примену и пласман производа нафте, гаса, петрохемијских производа, горива, мазива и алтернативних горива као еколошки прихватљивих производа. Нафтно-петрохемијски инжењер оспособљен је да води, унапређује и оптимизује постојеће хемијско-технолошке процесе у складу са савременим стандардима квалитета, заштите околине и одрживог развоја. Настава на студијском подручју нафтно-петрохемијског инжењерства изводи се уз примену савремених инструменталних метода, уз подршку модерних софтверских пакета и сарадњу са европским универзитетима. Вишегодишње искуство у сарадњи са компанијама из нафтно-петрохемијске индустрије омогућава стицање актуелних и практичних сазнања, што омогућава брзо и ефикасно укључивање инжењера у постојеће хемијско-технолошке процесе по завршетку студија.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
7. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ЗИ101 Основи инжењерства ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
ЗИ102 Електротехника ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 51 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара I 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. ХО201 Механика флуида 3 НС ОЗ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције I 4 НС ОЗ 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. ХО202 Пренос топлоте и масе 4 НС ОЗ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
15. МО203 Катализа и каталитички процеси 4 НС ОМ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
16. НПО201 Транспорт нафте и гаса 4 СА ОM 4 2 1 - 7 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 52 60
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције II 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. ХО301 Хемијска термодинамика 5 НС ОЗ 3 3 - - 8 Преузми ПДФ
19. ХМO301 Хемијски реактори I 5 НС ОМ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
20. ХМO301 Технологија прераде нафте 5 СА ОМ 4 2 1 - 8 Преузми ПДФ
21. ХО302 Хемијско-инжињерски прорачуни 6 НС ОЗ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
22. НПО302 Технологија примарних петрохемијских производа 6 СА ОМ 4 2 1 - 8 Преузми ПДФ
23. НПО303 Производи нафте 6 СА ОМ 4 - 3 - 8 Преузми ПДФ
24. НПО304 Технологија производње и примене гаса 6 СА ОМ 4 1 2 - 8 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 51 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
25. НПО401 Технологија секундарних петрохемијских производа 7 СА ОМ 4 2 1 - 7 Преузми ПДФ
26. НПО402 Алтернативна горива 7 СА ОМ 2 - 2 - 5 Преузми ПДФ
27. Предмет изборног блока 2 7 НС ИБМ 3 - 3 - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
НПИ401 Инструменталне методе анализе у нафтно-петрохемијској индустрији СА ИМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
НПИ402 Течни природни гас НС ИМ 3 2 1 - 6 Преузми ПДФ
28. Предмет изборног блока 3 7 НС ИБМ 3 - 3 - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
НПИ403 Оптимално планирање у преради нафте НС ИМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
НПИ404 Процеси сагоревања НС ИМ 3 2 1 - 6 Преузми ПДФ
29. Предмет изборног блока 4 7 НС ИБМ 3 - 3 - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
НПИ405 Технологија обраде отпадних гасова НС ИМ 3 2 1 - 6 Преузми ПДФ
НПИ406 Управљање заштитом животне средине у нафтно-петрохемијској индустрији НС ИМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
30. ЗО401 Менаџмент индустријске производње 8 СА О 2 - - - 2 Преузми ПДФ
31. ХО401 Одрживи развој и индустријски системи 8 НС ОЗ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
32. ХО402 Примена рачунара II 8 СА ОЗ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
33. ХО403 Стручна радна пракса 8 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
35. ХИ401 Теоријске основе завршног рада 8 СА ИБ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
ХИ402 Израда и одбрана завршног рада 8 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 46 60
Укупно = 106 Укупно = 43 Укупно = 51
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 200
Укупно ЕСПБ бодова 240

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ