logo tflogo uns

Пројекти

Факултет обавља научноистраживачки рад у циљу развоја науке и унапређења делатности високог образовања, усавршавања научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад и стварања материјалних услова за рад и развој Факултета. Научни рад остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања, у складу с важећим Законом о научноистраживачкој делатности.

Научноистраживачки рад изводи наставно и научно особље у складу с посебним законом и посебним општим актом Универзитета. У реализацији научноистраживачког рада учествују и студенти мастер академских и докторских академских студија.

Факултет обавља иновациону делатност у циљу примене научних сазнања, техничких и технолошких знања, инвентивности и проналазаштва у функцији стварања и примене нових и побољшаних производа, технологија, процеса и услуга и њихове комерцијализације, у складу с потребама тржишта и на основу посебног закона.

ПРЕУЗИМАЊА

Листа међународнјих пројеката У изради
Листа националних пројеката У изради

ИСТАКНУТИ ПРОЈЕКТИ

Научни пројекти високог ранга (FP7, Horizon 2020, IPA, Eureka) - HORIZONT 2020
„High performance functional bio-based products in the bio-medical, cosmetics, and sanitary sectors“, PolyBioSkin , (2017-2020),
www.polybioskin.eu

„High performance functional bio-based products in the bio-medical, cosmetics, and sanitary sectors“ Преузми ПДФ