logo tflogo uns

Пројекти

Факултет обавља научноистраживачки рад у циљу развоја науке и унапређења делатности високог образовања, усавршавања научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад и стварања материјалних услова за рад и развој Факултета. Научни рад остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања, у складу с важећим Законом о научноистраживачкој делатности.

Научноистраживачки рад изводи наставно и научно особље у складу с посебним законом и посебним општим актом Универзитета. У реализацији научноистраживачког рада учествују и студенти мастер академских и докторских академских студија.

Факултет обавља иновациону делатност у циљу примене научних сазнања, техничких и технолошких знања, инвентивности и проналазаштва у функцији стварања и примене нових и побољшаних производа, технологија, процеса и услуга и њихове комерцијализације, у складу с потребама тржишта и на основу посебног закона.

 

Број публикација категорисаних из групе М20 од стране истраживача Технолошког факултета Нови Сад објављених у међународним часописима - pdf

ИСТАКНУТИ ПРОЈЕКТИ

Evropska komisija – Horizon Europe
"Twinning for enhancing the scientific excellence of Faculty of Technology Novi Sad for innovative solutions
to protect environmental resources from contaminants of emerging concern", TwiNSol-CECs (2022-2025)
http://twinsol-cecs.com/

Научни пројекти високог ранга (FP7, Horizon 2020, IPA, Eureka) - HORIZONT 2020
„High performance functional bio-based products in the bio-medical, cosmetics, and sanitary sectors“, PolyBioSkin , (2017-2020),
www.polybioskin.eu

„Twinning for enhancing the scientific excellence of Faculty of Technology Novi Sad for innovative solutions
to protect environmental resources from contaminants of emerging concern“
Преузми ПДФ
„High performance functional bio-based products in the bio-medical, cosmetics, and sanitary sectors“ Преузми ПДФ

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ - у изради

Листа међународних пројеката Акроним Опширније
Reducing Food Waste and Rescue Surplus Food Supplies ReS-Food ОПШИРНИЈЕ
Математика будућности: разумевање и примена математике уз помоћ технологије FutureMath ОПШИРНИЈЕ
Потрага за толерантним врстама – фенотипизација на биљном и ћелијском нивоу - ОПШИРНИЈЕ
Развој метода за одређивање аутентичности хлеба од киселог теста - ОПШИРНИЈЕ
     
u izradi...    

НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ - у изради

Листа националних пројеката Акроним Опширније
Value-Added Products from Maize, Wheat and Sunflower Waste as Raw Materials for Pharmaceutical and Food Industry PhAgroWaste ОПШИРНИЈЕ
Сингуларно пертурбовани проблеми са више параметара - ОПШИРНИЈЕ
Допринос одрживом развоју АП Војводине кроз искоришћење отпадне биомасе у правцу добијања биогорива - ОПШИРНИЈЕ
Испитивање наноструктурних материјала као потенцијалних хетерогених катализатора за неке развојно одрживе процесе - ОПШИРНИЈЕ
Унапређење метода пречишћавања вода и отпадних вода на подручју АП Војводине применом мултифункционалних материјала на бази слојевитих хидроксида - ОПШИРНИЈЕ
Практична метода за контролу квалитета хлеба добијеног супституцијом пшеничног брашна хељдиним брашном - ОПШИРНИЈЕ
Развој производа и адитива од воћа и поврћа са високим садржајем биоактивних једињења - ОПШИРНИЈЕ
Нови концепт обогаћивања прехрамбених производа клијанцима војвођанских житарица ОПШИРНИЈЕ
Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе - ОПШИРНИЈЕ
Хемометријски приступ проблематици прионских инфективних агенаса потенцијално присутних у храни дефинисањем смерница за континуални развој нових антиприонских једињења ОПШИРНИЈЕ
Производња комбуха напитака на алтернативним супстратима са подручја Аутономне покрајине Војводине ОПШИРНИЈЕ
Истраживања запошљивости студената Универзитета у Новом Саду – трендови, шансе, баријере и потребе ОПШИРНИЈЕ
Хемометријски приступ концепту одрживог развоја у области континуалног дизајнирања антиканцерогених молекула према ћелијама канцера простате ОПШИРНИЈЕ
     
 у изради...