logo tflogo uns

Катедра за инжењерство материјала

На смеру Инжењерство материјала студенти стичу знања на сва три нивоа студија: основне, мастер и докторске академске студије. Смер Инжењерство материјала се бави образовањем студената у области развоја керамичких и полимерних материјала и то како добијања нових тако и унапређења постојећих материјала, а све у складу са захтевима које постављају нови научни трендови.


Осим тога, студенти стичу знања неопходна за испитивање историјских материјала и постављање дијагностике стања значајних историјских објеката и уметничких дела са циљем давања предлога заштите и санације. Инжењери овог профила одлично познају особине материјала и процесе којима се они добијају. На смеру Инжењерство материјала се образују инжењери способни да контролишу и унапређују производњу материјала, али и учествују у истраживањима у циљу побољшања састава, структуре и особина материјала.

Студенти смера Инжењерство материјала неопходна знања стичу кроз теоријску и практичну наставу, која се одвија у лабораторијама Катедре и погонима еминентних компанија. Лабораторије су опремљене савременим инструментима за лабораторијска испитивања, као и мобилном лабораторијом која је по опремљености у рангу познатих светских научних центара и института.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Владимир Срдић, редовни професор, шеф Катедре, ORCID: 0000-0003-2499-548X
 2. др Марија Милановић, ванредни професор, заменик шефа Катедре, ORCID: 0000-0002-7861-2408
 3. др Бранка Пилић, редовни професор, ORCID: 0000-0003-0359-4791
 4. др Мирјана Јовичић, ванредни професор, ORCID: 0000-0002-1395-1812
 5. др Иван Ристић, ванредни професор, ORCID: 0000-0002-4470-4929
 6. др Снежана Вучетић, доцент, ORCID: 0000-0002-6415-3837
 7. др Иван Стијеповић, асистент са докторатом, ORCID: 0000-0001-6439-5804

Чланови катедре у проширеном саставу (истраживачи)

 1. др Бојан Миљевић, виши научни сарадник, ORCID: 0000-0002-0773-7115
 2. др Јелена Вукмировић, научни сарадник, ORCID: 0000-0002-9002-4983
 3. др Весна Теофиловић, научни сарадник, ORCID: 0000-0002-3557-1482
 4. др Тамара Ерцег, научни сарадник, ORCID: 0000-0002-9765-8882
 5. др Александра Нешић, научни сарадник, ORCID: 0000-0002-3252-4904
 6. John Milan van der Bergh, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0002-6346-9848
 7. Андреа Нестеровић, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0002-7001-1499
 8. Јелена Танасић, истраживач-сарадник
 9. Сања Рацков, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0002-6038-3918
 10. Даница Пипер,истраживач-приправник, ORCID: 0000-0003-0319-9011
 11. Соња Стојанов,истраживач-приправник, ORCID: 0000-0002-3235-5784