logo tflogo uns

Катедра за инжењерство материјала

На смеру Инжењерство материјала студенти стичу знања на сва три нивоа студија: основне, мастер и докторске академске студије. Смер Инжењерство материјала се бави образовањем студената у области развоја керамичких и полимерних материјала и то како добијања нових тако и унапређења постојећих материјала, а све у складу са захтевима које постављају нови научни трендови.


Осим тога, студенти стичу знања неопходна за испитивање историјских материјала и постављање дијагностике стања значајних историјских објеката и уметничких дела са циљем давања предлога заштите и санације. Инжењери овог профила одлично познају особине материјала и процесе којима се они добијају. На смеру Инжењерство материјала се образују инжењери способни да контролишу и унапређују производњу материјала, али и учествују у истраживањима у циљу побољшања састава, структуре и особина материјала.

Студенти смера Инжењерство материјала неопходна знања стичу кроз теоријску и практичну наставу, која се одвија у лабораторијама Катедре и погонима еминентних компанија. Лабораторије су опремљене савременим инструментима за лабораторијска испитивања, као и мобилном лабораторијом која је по опремљености у рангу познатих светских научних центара и института.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Бранка Пилић, редовни професор, шеф Катедре
 2. др Марија Милановић, ванредни професор, заменик шефа Катедре
 3. др Владимир Срдић, редовни професор
 4. др Мирјана Јовичић, ванредни професор
 5. др Иван Ристић, доцент
 6. др Снежана Вучетић, доцент
 7. др Иван Стијеповић, асистент са докторатом

Чланови катедре у проширеном саставу (истраживачи)

 1. др Бојан Миљевић, научни сарадник
 2. др Јелена Вукмировић, научни сарадник
 3. др Весна Теофиловић, научни сарадник
 4. др Тамара Ерцег, научни сарадник
 5. др Александра Милетић, научни сарадник
 6. John Milan van der Bergh, истраживач-сарадник
 7. Андреа Нестеровић, истраживач-сарадник
 8. Јелена Танасић, истраживач-сарадник
 9. Сања Рацков, истраживач-приправник
 10. Даница Пипер, истраживач-приправник
 11. Соња Стојанов, истраживач-приправник