logo tflogo uns

Катедра за инжењерство угљенохидратне хране

У оквиру Катедре за инжењерство угљенохидратне хране, наставници и сарадници, баве се наставном и научном делатношћу која обухвата добијање прехрамбених производа у чијој се основи налазе угљени хидрати. На катедри се изучавају Технологија складиштења и млевења жита, Технологија хлеба, пецива и тестенина, Технологија скроба и прераде скроба, Технологија чоколаде, кекса, бомбона и других кондиторских производа и Технологија шећера.


Катедра је надлежна за студијске программе у оквиру прехрамбеног инжењерства, модул Инжењерства угљенохидратне хране на основним и мастер студијама и прехрамбеног инжењерсва на докторским студијама.

Научно интересовање чланова катедре обухвата испитивање физичко хемијских феномена хране, развој функционалне хране, искоришћење нуспродуката прехрамбене индустрије у чијој се основи налазе угљенохидратне компоненте као и еколошким аспектима ових индустрија.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Драгана Шороња-Симовић, ванредни професор, шеф катедре, ORCID: 0000-0001-8027-5677
 2. др Ивана Николић, доцент, заменик шефа катедре, ORCID: 0000-0002-3028-1638
 3. др Александар Фиштеш, редовни професор, ORCID: 0000-0003-0742-2698
 4. др Зита Шереш, редовни професор, ORCID: 0000-0001-8384-7562
 5. др Биљана Пајин, редовни професор, ORCID: 0000-0002-4552-7880
 6. др Љубица Докић, редовни професор, ORCID: 0000-0002-5120-5618  
 7. др Ивана Лончаревић, доцент, ORCID: 0000-0001-5028-8514
 8. др Никола Маравић, асистент са докторатом, ORCID: 0000-0002-0643-3662
 9. др Немања Бојанић, асистент, ORCID: 0000-0003-0474-5387

Чланови катедре у проширеном саставу (истраживачи)

 1. др Јована Петровић, научни сарадник, ORCID: 0000-0003-3983-6801
 2. др Маријана Ђорђевић, научни сарадник, ORCID: 0000-0003-4099-3695
 3. др Миљана Ђорђевић, научни сарадник, ORCID: 0000-0002-3806-5876
 4. Јана Захорец, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0002-8313-2644
 5. Душан Ракић, истраживач-приправник, ORCID: 0000-0002-9222-3732