logo tflogo uns

Катедра за инжењерство угљенохидратне хране

У оквиру Катедре за инжењерство угљенохидратне хране, наставници и сарадници, баве се наставном и научном делатношћу која обухвата добијање прехрамбених производа у чијој се основи налазе угљени хидрати. На катедри се изучавају Технологија складиштења и млевења жита, Технологија хлеба, пецива и тестенина, Технологија скроба и прераде скроба, Технологија чоколаде, кекса, бомбона и других кондиторских производа и Технологија шећера.


Катедра је надлежна за студијске программе у оквиру прехрамбеног инжењерства, модул Инжењерства угљенохидратне хране на основним и мастер студијама и прехрамбеног инжењерсва на докторским студијама.

Научно интересовање чланова катедре обухвата испитивање физичко хемијских феномена хране, развој функционалне хране, искоришћење нуспродуката прехрамбене индустрије у чијој се основи налазе угљенохидратне компоненте као и еколошким аспектима ових индустрија.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Александар Фиштеш, редовни професор, шеф катедре
 2. др Зита Шереш, редовни професор, заменик шефа катедре
 3. др Биљана Пајин, редовни професор
 4. др Љубица Докић, редовни професор
 5. др Драгана Шороња-Симовић, ванредни професор
 6. др Ивана Николић, доцент
 7. др Ивана Лончаревић, асистент са докторатом
 8. др Никола Маравић, асистент са докторатом

Чланови катедре у проширеном саставу (истраживачи)

 1. др Јована Петровић, научни сарадник
 2. Маријана Ђорђевић, научни сарадник
 3. Миљана Ђорђевић, научни сарадник
 4. Немања Бојанић, истраживач-сарадник
 5. Јана Захорец, истраживач-сарадник
 6. Душан Ракић, истраживач-приправник