logo tflogo uns

Катедра за опште инжењерске дисциплине

Катедра учествује у наставним процесима на свим студијским програмима у процесу образовања на основном, мастер и докторском нивоу студија. Већина предмета које Катедра изводи су на првој и другој години основних студија. При Катедри организује се настава из следећих предмета: Математике: I и II, Инжењерске статистике, Физичке хемије, Техничке термодинамике, Енергетске ефикасности технолошких процеса, Катализе и каталитичких процеса, Мониторинга животне средине, Енглеског језика и др.

Настави са читањем

Катедра за примењене и инжењерске хемије

Катедра за примењене и инжењерске хемије покрива ужу научну област Технолошко-инжењерске хемије. Групе наставних предмета за које је надлежна Катедра су Општа и неорганска хемија, Органска хемија, Аналитичка хемија, Биохемија, Колоидна хемија и Инструменталне методе анализе. Катедра је надлежна за студијско подручје (модул) Контрола квалитета у оквиру студијског програма Прехрамбено инжењерство.

Настави са читањем

Катедра за хемијско инжењерство

Хемијско инжењерство, представља инжењерску, практичну примену хемије, математике, физике, информационих технологија, екологије и економије у креирању нових и унапређењу постојећих технолошких процеса и производа кроз специјално осмишљене експерименте и применом савремених програмских пакета.

Настави са читањем

Катедра за инжењерство угљенохидратне хране

У оквиру Катедре за инжењерство угљенохидратне хране, наставници и сарадници, баве се наставном и научном делатношћу која обухвата добијање прехрамбених производа у чијој се основи налазе угљени хидрати. На катедри се изучавају Технологија складиштења и млевења жита, Технологија хлеба, пецива и тестенина, Технологија скроба и прераде скроба, Технологија чоколаде, кекса, бомбона и других кондиторских производа и Технологија шећера.

Настави са читањем

Катедра за инжењерство конзервисане хране

Катедра за инжењерство конзервисане хране (ранији назив Катедра за технологију конзервисане хране) утемељена је као организациона јединица Технолошког факултета Нови Сад 1992. године, а развијена је из Смера конзервисане хране, који је основан када и Факултет, 1959. године са циљем академског образовања технолошко–инжењерског кадра за потребе прехрамбене индустрије.

Настави са читањем

  • 1
  • 2