logo tflogo uns

Прехрамбена биотехнологија

Реализацијом наставног плана студијског подручја Прехрамбена биотехнологија стичу се теоријска знања, али и експериментална лабораторијска и погонска искуства чији је циљ развој способности студената да објективно дефинишу квалитет сировина, полупроизвода и готових производа биотехнолошке производње, процесне параметре и њихове међусобне интеракције. Детаљно познавање свих сегмената традиционалне биотехнолошке производње оспособљава их да самостално организују, воде, унапређују и иновирају производњу слада и пива, вина, јаких алкохолних пића, алкохола и пекарског квасца, сирћета и органских киселина, витамина, ензима, антибиотика.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. O1ЗO1 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. O1ЗO2 Инжењерска физика 1 АО О 3 2 - - 6 Преузми ПДФ
3. O1ЗO3 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 1 1 АО ИЗ         3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ1 Енглески језик - основни ниво 1   ИЗ 1 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ2 Енглески језик - виши ниво 1   ИЗ 1 0 2     Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 1 АО ИЗ       - 4  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ3 Рачунање у хемији 1   ИЗ 2 2 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ4 Хемијски лабораторијски практикум 1   ИЗ 2 0 2     Преузми ПДФ
6. O2ЗO1 Математика 2 2 АО О 4 4 0 - 9 Преузми ПДФ
7. O2ЗO2 Органска хемија 2 ТМ О 4 0 3 - 9 Преузми ПДФ
8. O2ЗO3 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
9. Предмет изборног блока 3 2 ТМ ИЗ       - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О2ЗИ1 Основи инжењерства 2   ИЗ 2 0 2 -   Преузми ПДФ
  О2ЗИ2 Елементи машинства 2   ИЗ 2 2 0 -   Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 52   60  
ДРУГА ГОДИНА
10. О3ЗО1 Техничка термодинамика 3 ТМ О 4 3 0 - 8 Преузми ПДФ
11. O3ЗO2 Физичка хемија 3 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
12. O3ЗO3 Примена рачунара 3 СА О 2 0 4 - 7 Преузми ПДФ
13. О3ПИО1 Хемија хране 3 НС О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
14. О4ЗО1 Технолошке операције 1 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
15. О4ПИО1 Колоидна хемија 4 НС О 3 0 2 - 6 Преузми ПДФ
16. О4БО1 Биохемија 4 НС О 3 0 3 - 8 Преузми ПДФ
17. О4БО2 Микробиологија 4 НС О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 50   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
18. О5ЗО1 Технолошке операције 2 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
19. О5БО1 Биопроцесно инжењерство 5 НС О 3 3 0 - 6 Преузми ПДФ
20. О5БО2 Индустријска микробиологија 5 НС О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
21. О5ПБО1 Технологија воде 5 СА О 3 3 0 - 6 Преузми ПДФ
22. Предмет изборног блока 4 5 НС ИЗ 3 0 2 - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О5ПБИ1 Алтернативне сировине у производњи пива 5   ИЗ           Преузми ПДФ
  О5ПБИ2 Хемија грожђа и вина 5   ИЗ           Преузми ПДФ
23. О6ПБО1 Технологија јаких алкохолних пића 6 СА О 3 0 2 - 5 Преузми ПДФ
24. О6ПБО2 Технологија пекарског квасца 6 СА О 2 0 3 - 6 Преузми ПДФ
25. О6ПБО3 Технологија слада 6 СА О 3 1 2 - 6 Преузми ПДФ
26. О6БО1 Биореактори 6 НС О 3 2 1 - 6 Преузми ПДФ
27. Предмет изборног блока 5 6 НС ИЗ 3 0 4 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О6ККО1 Инструменталне методе анализе 6   ИЗ           Преузми ПДФ
  О8ИУХИ1 Анализа хране 6   ИЗ           Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 59   60  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
28. О7ПБО1 Технологија отпадних вода 7 СА О 3 3 0 - 6 Преузми ПДФ
29. О5БО3 Микробиолошка контрола биопроцеса 7 НС О 2 0 3 - 5 Преузми ПДФ
30. О7ПБО2 Технологија вина 7 СА О 4 0 3 - 7 Преузми ПДФ
31. О7ПБО3 Технологија пива 7 СА О 3 1 2 - 6 Преузми ПДФ
32. О7ПБО4 Технологија биоетанола 7 СА О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
33. Предмет изборног блока 6 8 СА ИЗ 2 0 2 - 4  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О8ПБИ1 Заштита околине у биотехнологији 8   ИЗ           Преузми ПДФ
  О8ПБИ2 Технологија флашираних вода 8   ИЗ           Преузми ПДФ
34. Предмет изборног блока 7 8 СА ИЗ 2 0 3 - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О8ТКХО1 Амбалажа и паковање 8   ИЗ           Преузми ПДФ
  О8ПБИ3 Технологија микробиолошке биомасе 8   ИЗ           Преузми ПДФ
35. Предмет изборног блока 8 8 СА ИЗ 2 1 0 - 3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О8ЗИ1 Менаџмент индустријске производње 8   ИЗ           Преузми ПДФ
  О8ЗИ2 Мали производни системи 8   ИЗ           Преузми ПДФ
36. О6ПИСП Стручна пракса 8   О       - 3  
36. О8ПИДР Израда и одбрана дипломског рада 8   О       - 15  
Укупно часова активне наставе на години студија = 42   60  
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 203      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ