logo tflogo uns

Катедра за биотехнологију

Запослени су активни у наставном процесу на свим нивоима студија, научном и стручном раду из области биотехнологије и фармацеутског инжењерства. Од оснивања Факултета настава из класичних биотехнолошких процеса (технологија пива, вина, квасца, биоетанола) поверена је запосленима у Заводу за микробиолошке процесе, претечи данашњег дела Катедре. Временом је прошириван наставни програм и квалитативно надограђиван па је данас Катедра одговорна за модуле Прехрамбена биотехнологија и Биохемијско инжењерство (обухвата савремене процесе као што су нпр. генетичко инжењерство и биосепарациони процеси).


Од 1978. године уведен је смер хемијско-прерађивачког и фармацеутског инжењерства који претходи данашњем студијском програму Фармацеутско инжењерство. Већ дуги низ година за извођење наставе из стручних предмета у оквиру овог програма задужен је део наставног особља ове Катедре. У надлежности Катедре су и 3 програма специјалистичких студија – Микробиолошка безбедност хране, Енологија и Козметичка технологија.

Научни рад чланова Катедре одвија се кроз низ домаћих (покрајинских и републичких) и међународних пројеката (ЕУРЕКА, ЦОСТ), затим кроз сарадњу са научним институцијама у региону и Европи, као и кроз усавршавања млађих чланова на одабраним европским институтима. Бројни чланови Катедре активни су и у трансферу знања, тзв. сарадњи са привредом, у оквиру акредитоване Лабораторије за испитивање прехрамбених производа, извођењу низа курсева (нпр. Саветник за хемикалије, Основе микробиолошке безбедности хране итд.), као и кроз реализацију низа уговора о пословно-техничкој сарадњи са разним домаћим и интернационалним компанијама.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Синишa Maркoв, рeдoвни прoфeсoр, шеф Катедре
 2. др Joвaнa Грaхoвaц, рeдoвни прoфeсoр,  заменик шефа Катедре
 3. др Синишa Дoдић, рeдoвни прoфeсoр
 4. др Jeлeнa Дoдић, рeдoвни прoфeсoр
 5. др Maринa Шћибaн, рeдoвни прoфeсoр
 6. др Jeлeнa Пejин, рeдoвни прoфeсoр
 7. др Дрaгoљуб Цвeткoвић, рeдoвни прoфeсoр
 8. др Влaдимир Пушкaш, рeдoвни прoфeсoр
 9. др Вeснa Вучурoвић, вaнрeдни прoфeсoр
 10. др Дaмjaн Вучурoвић, вaнрeдни прoфeсoр
 11. др Jeлeнa Прoдaнoвић, вaнрeдни прoфeсoр
 12. др Бojaнa Бajић, вaнрeдни прoфeсoр
 13. др Зoрaнa Тривуновић, вaнрeдни прoфeсoр
 14. др Урoш Mиљић, доцент
 15. др Aлeксaндрa Рaнитoвић, дoцeнт
 16. др Дрaгaнa Лукић, aсистeнт сa дoктoрaтoм
 17. др Aнa Томић, aсистeнт сa дoктoрaтoм
 18. Joвaнa Рајовић, асистент
 19. Милана Прибић, асистент

Чланови катедре у проширеном саставу

 1. др Вeснa Вaсић, виши нaучни сaрaдник
 2. др Mилoш Рaдoсaвљeвић, виши нaучни сaрaдник
 3. др Ружица Томичић, нaучни сарадник
 4. др Ивaнa Mитрoвић, нaучни сaрaдник
 5. др Ивaнa Пajчин, нaучни сарадник
 6. др Вања Влајков, научни сарадник
 7. др Оља Шовљански, научни сарадник
 8. др Ида Заховић, научни сарадник
 9. Селена Дмитровић, истраживач-приправник
 10. Татјана Дујковић, истраживач-приправник
 11. Марко Зељко, истраживач-приправник

Ненаставно особље задужено за техничко-лабораторијске послове:

 1. Горјана Бугарски, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 2. Сања Келијашевић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 3. Отилија Милановић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 4. Гордана Миленковић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 5. Тања Пејић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 6. Биљана Тодоровић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама