logo tflogo uns

Контрола квалитета

Права дефиниција квалитета има смисла само уколико је сагледан и пут његовог достизања. Из ових разлога студенти студијског програма Прехрамбено инжењерство, студијско подручје Контрола квалитета, се упознају не само са технолошким поступцима производње прехрамбених производа различитих група, опремом и процесима у прехрамбеној индустрији, него и са начинима и техникама контроле квалитета. У оквиру студијског подручја студентима се пружају теоријска знања о основама и практичној примени инструменталних, хемијских, сензорних и микробиолошки метода анализе. Кроз велик фонд часова практичне наставе у лабораторијама на савременој аналитичкој опреми студенти ће упознати изазове ове технолошко-аналитичке специјалности.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
7. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ЗИ101 Основи инжењерства   ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  ЗИ102 Електротехника   ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 51   60  
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 - 3 - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара 1 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. ЗО204 Хемија хране 3 НС О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције I 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. ЗО207 Колоидна хемија 4 НС О 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
15. ЗО208 Биохемија 4 НС О 3 - 3 - 8 Преузми ПДФ
16. ЗО209 Микробиологија 4 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 50   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције II 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. ПО301 Мерно-инструментална техника 5 НС ОМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
19. ПО302 Микробиологија хране 5 НС О3 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
20. Предмет изборног блока 2 5 НС ИБМ 3 - 2 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ККИ301 Контрола квалитета у технологијама слада, пива и вина   СА ИБМ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
  ККИ302 Контрола квалитета у технологијама квасца, биоетанола и јаких алкохолних пића   СА ИБМ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
21. Предмет изборног блока 3 5 СА ИБМ 3 - 2 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ККО403 Контрола квалитета у технологијама шећера и кондиторских производа   СА ИБМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
  ККИ304 Контрола квалитета у технологијама прераде жита   СА ИБМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
22. ККО301 Инструменталне методе анализе 6 НС ОМ 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
23. ККО302 Технологија и контрола квалитета воде и отпадних вода 6 СА ОМ 3 2 - - 6 Преузми ПДФ
24. ККО303 Узорковање и припрема узорака за анализу 6 СА ОМ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
25. Предмет изборног блока 4 6 СА ИБМ 4 - 4 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ККИ305 Контрола квалитета у технологијама меса, млека и готове хране   СА ИБМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
  ККИ306 Контрола квалитета у технологијама уља и масти, воћа и поврћа и готове хране   СА ИБМ 4 - 4 - 7 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 53   57  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26. ККО401 Лабораторије за контролу квалитета 7 СА ОМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
27. ККО402 Контрола квалитета адитива и арома 7 СА ОМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
28. ККО403 Управљање квалитетом у производњи хране 7 НС ОМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
29. ККО404 Токсикологија 7 НС ОМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
30. Предмет изборног блока 5 7 НС ИБМ 2 - 3 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ККИ401 Санитација у производњи хране   НС ИБМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
  ККИ402 Реолошке методе у контроли квалитета   НС ИБМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
31. ЗО401 Менаџмент индустријске производње 8 НС ОЗ 2 - - - 2 Преузми ПДФ
32. ККО405 Анализа хране, воде, ваздуха, земљишта и предмета опште употребе 8 СА ОМ 4 - 4 - 9 Преузми ПДФ
33. ККО406 Контрола квалитета амбалаже и паковања 8 СА ОМ 2 - 3 - 4 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 40   45  
  Укупно = 100 Укупно = 24 Укупно = 70      
34. ПО303 Стручна радна пракса 6 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
35. ПИ401 Теоријске основе завршног рада 8 СА ИБ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
  ПИ402 Израда и одбрана завршног рада 8             10 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 199      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ