logo tflogo uns

Биохемијско инжењерство

Биохемијско инжењерство, као подручје у оквиру овог студијског програма, има нагласак на инжењерском образовању којим се студенти оспособљавају за преношење резултата из лабораторијских услова на полуиндустријске и индустријске размере, за планирање, пројектовање и вођење биотехнолошких процеса. Наставни план и програм овога студијског подручја укључује мултидисциплинарну примену биохемије, микробиологије, основних инжењерских дисциплина и биохемијског инжењерства у решавању компликованих задатака које реалност биотехнолошких процеса намеће.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. O1ЗO1 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. O1ЗO2 Инжењерска физика 1 АО О 3 2 - - 6 Преузми ПДФ
3. O1ЗO3 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 1 1 АО ИЗ         3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ1 Енглески језик - основни ниво 1   ИЗ 1 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ2 Енглески језик - виши ниво 1   ИЗ 1 0 2     Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 1 АО ИЗ       - 4  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ3 Рачунање у хемији 1   ИЗ 2 2 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ4 Хемијски лабораторијски практикум 1   ИЗ 2 0 2     Преузми ПДФ
6. O2ЗO1 Математика 2 2 АО О 4 4 0 - 9 Преузми ПДФ
7. O2ЗO2 Органска хемија 2 ТМ О 4 0 3 - 9 Преузми ПДФ
8. O2ЗO3 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
9. Предмет изборног блока 3 2 ТМ ИЗ       - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О2ЗИ1 Основи инжењерства 2   ИЗ 2 0 2 -   Преузми ПДФ
  О2ЗИ2 Елементи машинства 2   ИЗ 2 2 0 -   Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 52   60  
ДРУГА ГОДИНА
10. О3ЗО1 Техничка термодинамика 3 ТМ О 4 3 0 - 8 Преузми ПДФ
11. O3ЗO2 Физичка хемија 3 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
12. O3ЗO3 Примена рачунара 3 СА О 2 0 4 - 7 Преузми ПДФ
13. О3БИО1 Хемија природних производа 3 НС О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
14. О4ЗО1 Технолошке операције 1 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
15. О4БО1 Биохемија 4 НС О 3 0 3 - 8 Преузми ПДФ
16. О4БО2 Микробиологија 4 НС О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
17. Предмет изборног блока 4 4 НС ИЗ 3 0 2 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О4ПИО1 Колоидна хемија 4   ИЗ           Преузми ПДФ
  О4БИИ1 Биокатализатори у биотехнолошкој производњи 4   ИЗ           Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 52   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
18. О5ЗО1 Технолошке операције 2 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
19. О5БО1 Биопроцесно инжењерство 5 НС О 3 0 0 - 6 Преузми ПДФ
20. О5БО2 Индустријска микробиологија 5 НС О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
21. О5БО3 Микробиолошка контрола биопроцеса 5 НС О 2 0 3 - 5 Преузми ПДФ
22. Предмет изборног блока 5 5 СА ИЗ 2 0 3 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О5ККИ1 Мерно-инструментална техника 5   ИЗ           Преузми ПДФ
  О5БИИ1 Сировине у биотехнологији 5   ИЗ           Преузми ПДФ
23. О6ККО1 Инструменталне методе анализе 6 НС О 3 0 4 - 7 Преузми ПДФ
24. О6БИО1 Основи биологије ћелије и организама 6 НС О 2 0 2 - 4 Преузми ПДФ
25. О6БИО2 Биопроцесна опрема 6 СА О 3 2 1 - 6 Преузми ПДФ
26. О6БО1 Биореактори 6 НС О 3 2 1 - 6 Преузми ПДФ
27. Предмет изборног блока 6 6 СА ИЗ 2 0 2 - 4  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О6БИИ1 Материјали у биотехнологији 6   ИЗ           Преузми ПДФ
  О6БИИ2 Мониторинг биопроцеса 6   ИЗ           Преузми ПДФ
28. О6БИСП Стручна пракса 6   О       - 3 Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 55   60  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
29. О7БИО1 Биосепарационо инжењерство 7 СА О 3 1 2 - 6 Преузми ПДФ
30. О7БИО2 Генетичко инжењерство 7 СА О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
31. О7БИО3 Динамика и регулација биопроцеса 7 СА О 3 3 0 - 6 Преузми ПДФ
32. О7БИО4 Ензимско инжењерство 7 СА О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
33. Предмет изборног блока 7 7 НС ИЗ 3 3 0 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О7ПБО1 Технологија отпадних вода 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О5ПБО1 Технологија воде 7   ИЗ           Преузми ПДФ
34. О8БИО1 Пројектовање биопроцеса 8 СА О 3 1 2 - 6 Преузми ПДФ
35. О8БИО2 Биопроцеси у заштити околине 8 СА О 3 0 3 - 6 Преузми ПДФ
36. Предмет изборног блока 8 8 СА ИЗ 2 1 0 - 3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О8ЗИ1 Менаџмент индустријске производње 8   ИЗ           Преузми ПДФ
  О8ЗИ2 Мали производни системи 8   ИЗ           Преузми ПДФ
36. О8ПИДР Израда и одбрана дипломског рада 8   О       - 15  
Укупно часова активне наставе на години студија = 45   60  
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 202      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ