logo tflogo uns

Студентска унија Технолошког факултета – СУТФ

Студентска унија Технолошког факултета је независна студентска организација, основана марта 2000. године, као део Студентске уније Универзитета у Новом Саду (СУУНС). Студентска унија Технолошког факултета је чланица и Студентске уније Србије, а самим тим и највеће студентске организације ЕСИБ (Националне студентске уније Европе).

СУТФ је превасходно настала из потребе укључивања студената у креирање студентског живота и оживљавања позиције студената као активног партнера у Високом образовању. Активисти студентске уније Технолошког факултета су своје прве активности усмерили на примену Болоњске декларације, реформу Високог школства и успостављању европских стандарда на Технолошком факултету.

Студентска унија је организована по принципу тимова, односно ресора, који се својим активностима залажу за реализацију основних идеја и циљева свих Студентских унија: равноправности студената, унапређеном квалитету образовања, студирању без примеса корупције, побољшаном сарадњом са Факултетима у иностранству и многи други циљеви и друге идеје.

Чланови СУТФ-а активно учествују у свим сферама студентског живота на Технолошком факултету, а најбитније је свакако учешће у Студентским парламентима Технолошког факултета и Универзитета у Новом Саду.