logo tflogo uns

Лабораторија за испитивање прехрамбених производа

Технолошки факултет Нови Сад је од свог оснивања 1959. године, упоредо са развојем струке, развијао и лабораторије негујући традицију добре лабораторијске праксе, не само у погледу научно-истраживачке делатности, него и у сарадњи са корисницима својих услуга.

У складу са захтевима савременог светског тржишта и пословања, Технолошки факултет Нови Сад је желећи да својим корисницима обезбеди максималну поузданост, правовременост и поверљивост услуга лабораторијских испитивања узорака, 2002. године формирао ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА која је 2003. године стекла акредитацију у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025: Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.

ЛАБОРАТОРИЈА је 2020. године ускладила свој рад са захтевима верзије стандарда SRPS ISO/IEC 17025 из 2017. године (Сертификат о акредитацији, акредитациони број 01-059).

Настави са читањем

Лабораторија за амбалажу и паковање

Из потребе за унапређењем производње и примене амбалажних материјала и амбалаже, давне 1971. године основана је Лабораторија за амбалажу и паковање у Новом Саду. Проф. др Миливоје Цураковић био је оснивач и први Руководилац ЛАБОРАТОРИЈЕ. Данас, ЛАБОРАТОРИЈА послује у саставу: проф. др Сенка Поповић Руководилац ЛАБОРАТОРИЈЕ, др Невена Хромиш Руководилац квалитета и координатор послова, др Данијела Шупут и Јована Пантић координатори послова. Године 1996. године ЛАБОРАРОРИЈА је први пут акредитована по стандарду JUS EN 45001-45002 под бројем YUAL 017 (Решење о акредитацији).

Од 1996. године, ЛАБОРАТОРИЈА редовно пролази провере и реакредитације по систему JUS ISO 17025: 2001, односно SRPS ISO 17025:2006, од стране JUAT-а, односно ATS-а, што сведочи и актуелни Сертификат о акредитацији, акредитациони број 01-067 из 2021. године.

Настави са читањем

Лабораторија за испитивање материјала у културном наслеђу

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА У КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ врши испитивања историјских материјала, развија нове функционалне материјале за чишћење и заштиту објеката културног наслеђа, те развија методе за испитивање материјала.

ЛАБОРАТОРИЈА се бави испитивањима конститутивних елемената и продуката деградације материјала непокретног културног наслеђа, укључујући материјале неорганског, органског и биолошког порекла. Поред наведеног ЛАБОРАТОРИЈА врши испитивање уметничких дела, покретног и непокретног културног наслеђа: идентификује сликарске технологије и технике извођења зидног и штафелајног сликарства и утврђује њихову аутентичност. Испитивања које обавља ЛАБОРАТОРИЈА обухватају детаљну карактеризацију материјала, утврђивање дијагностике стања, узрока, механизама и степена деградације, уз давање препоруке за оптималне поступке санације, конзервације и рестаурације. У ЛАБОРАТОРИЈИ се обавља научно-истраживачки рад на пољу развоја нових функционалних материјала за чишћење и заштиту културног наслеђа, као и на пољу развоја савремене методологије испитивања њихове функционалности.

Настави са читањем