logo tflogo uns

Инфо око библиотеке

Библиотека Технолошког факултета постоји од настанка Факултета и највећа је библиотека у области техничко-технолошких наука у Војводини. Тренутно располаже са преко 15.000 монографских и 940 наслова серијских публикација. У њој се чувају сви завршни, дипломски, мастер, специјалистички, магистарски радови, као и докторске дисертације.

Настави са читањем

Инфо за кориснике

Библиотека Технолошког факултета је највећа библиотека у области техничко-технолошких наука у Војводини, посебно у области прехрамбеног и хемијског инжењерства. Библиотека тренутно располаже са око 15.000 монографских и 940 наслова серијских публикација. У Библиотеци се чувају завршни, дипломски, мастер, специјалистички, магистарски радови, као и докторске дисертације. За потребе својих корисника Библиотека има развијену међубиблиотечку сарадњу са другим библиотекама у земљи, а преко Библиотеке Матице српске и са библиотекама у иностранству. Публикације су каталошки обрађене, налазе се у рачунарској бази Библиотеке и претраживе су преко интернета. Библиотека Технолошког факултета у Новом Саду користи библиотечки софтверски систем БИСИС в. 4.0 за унос и претраживање библиотечке грађе.

Настави са читањем