logo tflogo uns

Студијски програм: Прехрамбено инжењерство

Циљеви студијског програма Прехрамбено инжењерство на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Прехрамбено инжењерство, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу прехрамбено-технолошких процеса; истраживање и развој нових прехрамбено-технолошких процеса; усавршавање и оптимизацију постојећих прехрамбено-технолошких процеса; вођење и контролу прехрамбено-технолошких процеса; пројектовање прехрамбено–технолошких процеса; анализу интеракције прехрамбено-технолошких процеса и околине; оптимизацију прехрамбено-технолошких процеса.

Поред тога, циљеви овог студијског програма су и развој способности за самосталан и тимски рад, саопштавање и излагање својих резултата стручној и широј јавности као и развијање свести студената за потребом перманентног образовања.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ Преузимање
ПСИР
ПРВА ГОДИНА
1. ДСЗО101 Методологија научно-истраживачког рада 1 О 6 2 10 Преузми ПДФ
2. Изборни предмет 1 * 1 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 1 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
3. Изборни предмет 2 * 1 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 2 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
4. Изборни предмет 3 * 1 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 3 се бира са листе предмета изборног блока 2.
5. Изборни предмет 4 * 2 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 4 се бира са листе предмета изборног блока 2.
6. ДСПСИР1 Студијски истраживачки рад 1 2 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
7. ДСПДД1 Израда докторске дисертације 1 2 - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
8. Изборни предмет 5 * 3 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 5 се бира са листе предмета изборног блока 2.
9. Изборни предмет 6 * 3 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 6 се бира са листе предмета изборног блока 2.
10. ДСПСИР2 Студијски истраживачки рад 2 3 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
11. ДСПДД2 Израда докторске дисертације 2 3 - - 5 Преузми ПДФ
12. ДСПСИР3 Студијски истраживачки рад 3 4 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
13. ДСПДД3 Израда докторске дисертације 3 4 - - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
14. ДСПСИР4 Студијски истраживачки рад 4 5 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
15. ДСПДД4 Израда докторске дисертације 4 5 - - 20 Преузми ПДФ
16. ДСПСИР5 Студијски истраживачки рад 5 6 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
17. ДСПДД5 Израда докторске дисертације 20 Преузми ПДФ
Укупно ЕСПБ бодова 180

Наставни план предмета изборних блокова

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ Преузимање
ПСИР
ИЗБОРНИ БЛОК 1
1. ДСЗИ01 Одабрана поглавља биохемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДСЗИ02 Течна хроматографија - теорија и пракса ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДСЗИ03 Хемија слободних радикала ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДСЗИ04 Хемија координационих једињења ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДСЗИ05 Анализа и рачунарско моделирање молекула ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДСЗИ06 Одабрана поглавља органске хемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДСЗИ07 Природни и синтетски антиоксиданти ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДСЗИ08 Одабрана поглавља инстументалних метода анализе ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДСЗИ09 Одабрана поглавља колоидне хемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДСЗИ10 Протеини и биохемијске трансформације ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДСЗИ11 Интеракције у макромолекулским системима ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДСЗИ12 Одабрана поглавља физичке хемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДСЗИ13 Кинетика хемијских реакција ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДСЗИ14 Амбалажа и животна средина ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДСЗИ15 Еколошка микробиологија ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДСЗИ16 Биологија производних микроорганизама ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДСЗИ17 Апсорпциони системи ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДСЗИ18 Ректификациони системи ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДСЗИ19 Екстракциони системи ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДСЗИ20 Вероватноћа и статистика за инжењере ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДСЗИ21 Одабрана поглавља преноса топлоте и масе ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДСЗИ22 Одабрана поглавља ензимологије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДСЗИ23 Биохемија микроорганизама ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДСЗИ24 Tечна хроматографија биолошки активних једињења ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 2
1. ДСПИ01 Производња и примена прехрамбених влакана ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДСПИ02 Мембрански сепарациони процеси у прехрамбеној индустрији ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДСПИ03 Заслађивачи у прехрамбеној индустрији ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДСПИ04 Специјално млинарство ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДСПИ05 Режими складиштења жита ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДСПИ06 Масне масе у кондиторским производима ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДСПИ07 Нискоенергетски кондиторски производи ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДСПИ08 Технологија хлађења и замрзавања пекарских производа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДСПИ09 Технологија екструдирања хране ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДСПИ10 Специјални скробови за прехрамбене производе ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДСПИ11 Технологија конверзионих продуката скроба ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДСПИ12 Електрохемијска стрипинг анализа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДСПИ13 Комбиноване инструменталне технике у гасној хроматографији ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДСПИ14 Индуктивно спрегнута плазма-масена спектрометрија ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДСПИ15 Комбиноване инструменталне технике у течној хроматографији ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДСПИ16 Технологија производње и квалитет хране за посебне категорије потрошача ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДСПИ17 Функционална и нова храна ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДСПИ18 Наука о месу ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДСПИ19 Технологија ферментисаних производа од меса ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДСПИ20 Конзервисање меса и производа од меса ниским температурама ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДСПИ21 Технологија производа од меса у типу емулзија ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДСПИ22 Технологија стерилизованих, концентрованих и сушених млечних производа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДСПИ23 Технологија функционалних ферментисаних млечних производа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДСПИ24 Одабрана поглавља технологије сира ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
25. ДСПИ25 Технологија протеинских млечних производа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
26. ДСПИ26 Технологија хладно цеђених уља ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
27. ДСПИ27 Технологија маргарина и наменских масти ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
28. ДСПИ28 Технологија прераде соје ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
29. ДСПИ29 Технологија прераде сунцокрета ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
30. ДСПИ30 Ензимска обрада воћа и поврћа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
31. ДСПИ31 Одабрана поглавља технологије хлађења и замрзавања воћа и поврћа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
32. ДСПИ32 Одабрана поглавља технологије сокова и концентрата ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
33. ДСПИ33 Одабрана поглавља технологије производа од воћа и поврћа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
34. ДСПИ34 Процеси конзервисања хране ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
35. ДСПИ35 Нови материјали и савремени услови паковања ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
36. ДСПИ37 Одабрана поглавља микробиологије хране животињског порекла ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
37. ДСПИ38 Одабрана поглавља микробиологије хране биљног порекла ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
38. ДСПИ39 Микробиологија воде и санитација у производњи хране ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
39. ДСПИ40 Микотоксикологија и микотоксикозе ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
40. ДСПИ41 Токсикоинфекције и интоксикације храном ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
41. ДСПИ42 Одабрана поглавња хемије хране ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
42. ДСПИ43 Анализа органских полутаната у прехрамбеним производима ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
43. ДСПИ44 Биохемија хране ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Листа предмета са изборном наставом на студијском програму Преузми ПДФ