logo tflogo uns

Kултурно-уметничко друштво Технолошког факултета - KУДТФ

Из потребе да се студентима и запосленима на Факултету пружи могућност да учествују у ваннаставним културним садржајима децембра 2017. године основан је KУД ТФ. Циљ ове волонтерске групе је да се путем организације различитих манифестација и промоција актуелних културних дешавања скрене пажња на утицај културе на интелектуални и морални развој појединца, а на тај начин и друштва. Такође, жеља је да се кроз сваки вид уметности унапреди креативност и критичка мисао, али и створи толеранција према различитим ставовима.

Делатност KУД ТФ огледа се у организовању филмских и књижевних вечери, трибина, квизова знања и свирки, најчешће хуманитарног карактера. Овакви догађаји посебно доприносе повезивању , социјализацији и размени идеја међу људима који су на било који начин повезани са нашим факултетом.

У последњој години рада, започет је серијал емисија под називом „Техноугао“. Идеја је да се путем ових разговора с људима који су на неки начин оставили трага на нашем факултету сагледа наше окружење, наша улога у њему, као и да покушамо да да одговоримо на питања која се постављају пред сваком слободомислећом индивидуом. Сви ентузијасти окупљени око KУД ТФ заједно раде на новим пројектима промоције слободне мисли, различитих ставова, културе и уметности.