logo tflogo uns

Катедра за инжењерство конзервисане хране

Катедра за инжењерство конзервисане хране (ранији назив Катедра за технологију конзервисане хране) утемељена је као организациона јединица Технолошког факултета Нови Сад 1992. године, а развијена је из Смера конзервисане хране, који је основан када и Факултет, 1959. године са циљем академског образовања технолошко–инжењерског кадра за потребе прехрамбене индустрије.


Катедра организује наставу на сва три нивоа студија: основне, мастер и докторске академске студије у оквиру студијског програма Прехрамбено инжењерство, студијско подручје Технологије конзервисане хране, као и на специјалистичким академским студијама Микробиолошка безбедност хране. Ужестручни предмети омогућавају стицање теоријских и стручних знања из Технологије производње и прераде меса, Технологије млека и млечних производа, Технологије биљних уља и протеина, Технологије производа од воћа и поврћа и Технологије готове хране. Сарадници Катедре учествују и у реализацији наставе на другим студијским програмима/подручјима.

Током студија на студијском подручју Технологије конзервисане хране образују се и оспособљавају стручњаци за рад у погонима индустрије конзервисане хране, сложеним индустријским системима, организацијама које производе опрему и амбалажу и амбалажне материјале за ову област, пројектним организацијама, научним, стручним и педагошким установама, организацијама које се баве дистрибуцијом и контролом квалитета, као и службама за надзор хигијенско–санитарне и здравствене исправности прехрамбених производа.

У оквиру Катедре организује се научноистраживачки рад кроз руковођење и учешће на националним/покрајинским и међународним пројектима које резултује великим бројем научних радова у публикацијама међународног и националног значаја. Делатност Катедре препозната је и кроз одржавање традиционалних научних скупова, семинара, курсева/обука за усавршавање и едукацију стручњака из подручја технологија конзервисане хране.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Марија Јокановић, доцент, шеф катедре
 2. др Александра Тепић Хорецки, редовни професор, заменик шефа катедре
 3. др Владимир Томовић, редовни професор
 4. др Мирела Иличић, ванредни професор
 5. др Сунчица Коцић-Танацков, доцент
 6. др Сенка Поповић, доцент
 7. др Катарина Канурић, доцент
 8. др Ранко Романић, доцент
 9. др Здравко Шумић, доцент
 10. др Бранислав Шојић, доцент
 11. др Невена Хромиш, асистент са докторатом
 12. др Дајана Вукић, асистент са докторатом

Чланови катедре у проширеном саставу

 1. др Владимир Вукић, виши научни сарадник
 2. др Снежана Шкаљац, виши научни сарадник
 3. др Данијела Шупут, научни сарадник
 4. Анита Милић, научни сарадник
 5. Сандра Булут, истраживач-сарадник
 6. Тања Лужаић, истраживач-сарадник
 7. Татјана Даничић, истраживач-приправник
 8. Јована Угарковић, истраживач-приправник
 9. Јована Дегенек, истраживач-приправник