logo tflogo uns

Катедра за инжењерство конзервисане хране

Катедра за инжењерство конзервисане хране (ранији назив Катедра за технологију конзервисане хране) утемељена је као организациона јединица Технолошког факултета Нови Сад 1992. године, а развијена је из Смера конзервисане хране, који је основан када и Факултет, 1959. године са циљем академског образовања технолошко–инжењерског кадра за потребе прехрамбене индустрије.


Катедра организује наставу на сва три нивоа студија: основне, мастер и докторске академске студије у оквиру студијског програма Прехрамбено инжењерство, студијско подручје Технологије конзервисане хране, као и на специјалистичким академским студијама Микробиолошка безбедност хране. Ужестручни предмети омогућавају стицање теоријских и стручних знања из Технологије производње и прераде меса, Технологије млека и млечних производа, Технологије биљних уља и протеина, Технологије производа од воћа и поврћа и Технологије готове хране. Сарадници Катедре учествују и у реализацији наставе на другим студијским програмима/подручјима.

Током студија на студијском подручју Технологије конзервисане хране образују се и оспособљавају стручњаци за рад у погонима индустрије конзервисане хране, сложеним индустријским системима, организацијама које производе опрему и амбалажу и амбалажне материјале за ову област, пројектним организацијама, научним, стручним и педагошким установама, организацијама које се баве дистрибуцијом и контролом квалитета, као и службама за надзор хигијенско–санитарне и здравствене исправности прехрамбених производа.

У оквиру Катедре организује се научноистраживачки рад кроз руковођење и учешће на националним/покрајинским и међународним пројектима које резултује великим бројем научних радова у публикацијама међународног и националног значаја. Делатност Катедре препозната је и кроз одржавање традиционалних научних скупова, семинара, курсева/обука за усавршавање и едукацију стручњака из подручја технологија конзервисане хране.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Марија Јокановић, ванредни професор, шеф катедре
 2. др Александра Тепић Хорецки, редовни професор, заменик шефа катедре
 3. др Владимир Томовић, редовни професор
 4. др Мирела Иличић, редовни професор
 5. др Сунчица Коцић-Танацков, ванредни професор
 6. др Сенка Поповић, ванредни професор
 7. др Катарина Канурић, ванредни професор
 8. др Ранко Романић, ванредни професор
 9. др Здравко Шумић, доцент
 10. др Бранислав Шојић, доцент
 11. др Невена Хромиш, асистент са докторатом
 12. др Дајана Вукић, асистент са докторатом
 13. др Снежана Шкаљац, асистент са докторатом
 14. др Тања Лужаић, асистент са докторатом

Чланови катедре у проширеном саставу

 1. др Владимир Вукић, виши научни сарадник
 2. др Данијела Шупут, виши научни сарадник
 3. др Анита Милић, научни сарадник
 4. др Сандра Булут, научни  сарадник
 5. Јована Пантић, истраживач-сарадник
 6. Јована Дегенек, истраживач-сарадник

Ненаставно особље задужено за техничко-лабораторијске послове:

 1. Тамара Јокић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 2. Љубинка Куваља, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 3. Мирјана Марић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 4. Марко Цветић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 5. Агнеш Кантарџић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама