logo tflogo uns

Студијски програм: Енологија

Циљеви студијског програма Енологија: Образовање и оспособљавање стручњака Енолога у оквиру ужих научних области Биотехнологија. Образовање Специјалиста инжењера технологије способних да самостално воде технолошки процес производње вина од грожђа као и специјалних и воћних вина, али и да решавају новонастале ситуције својствене производном процесу. Образовање Специјалиста инжењера технологије да организују, реализују и контролишу физичко-хемијске и микробиолошке анализе у акредитованим и погонским лабораторијама и институцијама које се баве научно-истраживачким радом из области енологије.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. Легислатива у области винарства 1 О 2 - 2 - - 3 Преузми ПДФ
2. Предмет изборног блока 1 1 ИБ 3 - 3 - - 6
* Студент бира један предмет од понуђенa dva.
Производни микроoрганизми у технологији вина ИБ 3 - 3 - - 6 Преузми ПДФ
Сировине у технологији вина ИБ 3 - 3 - - 6 Преузми ПДФ
3. Предмет изборног блока 2 1 ИБ 4 - 2 - - 10
* Студент бира један предмет од понуђенa dva.
Технологија специјалних вина ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
Одабрана поглавља технологије јаких алкохолних пића ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 3 1 ИБ 4 - 2 - - 10
* Студент бира један предмет од понуђенa dva.
Технолoгија воћних вина ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
Опрема у технологији вина ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 4 1 ИБ 4 - 2 - - 10
* Студент бира један предмет од понуђенa dva.
Биопроцеси и окружење ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
Управљање квалитетом у биотехнологији ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
6. Сензорна анализа у технологији вина 2 О 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
7. Предмет изборног блока 5 2 ИБ 3 - 3 - - 7
* Студент бира један предмет од понуђенa dva.
Физичко-хемијске анализе у технологији вина ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
Микробиолошке анализе у технологији вина ИБ 3 - 3 - - 7 Преузми ПДФ
8. Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
9. Израда и одбрана специјалистичког рада 2 O 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 44
Укупно = 21 - Укупно = 19 -
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 42
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ