logo tflogo uns

Хемијско-процесно инжењерство

Хемијско-процесно инжењерство у својој дугогодишњој традицији има инжењерски приступ решавању проблема и заснива се на класичним курсевима препознатљивим у свету. Применом физичко-хемијских метода на савременој опреми дефинишу се процесни параметри, а анализом резултата дефинишу се процесни параметри и њихове интеракције у циљу унапређења технолошких поступака. На овом студијском подручју успешно се оспособљавају кадрови за самостално моделовање, пројектовање и оптимизацију технолошких процеса и уређаја употребом специјализованих математичко-инжењерских програма. Настава се темељи на концепту мноштва теоријског знања, лабораторијских и погонских вежби, а у циљу развијања креативних способности студената што им омогућава успешан рад у индустрији, институтима, научним и образовним установама.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
7. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ЗИ101 Основи инжењерства ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
ЗИ102 Електротехника ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 51 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара I 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. ХО201 Механика флуида 3 НС ОЗ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције I 4 НС ОЗ 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. ХО202 Пренос топлоте и масе 4 НС ОЗ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
15. ХПО201 Елементи машинства 4 НС ОМ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
16. ХПО202 Процесна мерна техника 4 НС ОM 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 51 60
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције II 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. ХО301 Хемијска термодинамика 5 НС ОЗ 3 3 - - 8 Преузми ПДФ
19. ХМO301 Хемијски реактори I 5 НС ОМ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
20. ХПO301 Основи управљања технолошким процесима 5 НС ОМ 3 3 - - 8 Преузми ПДФ
21. ХО302 Хемијско-инжињерски прорачуни 6 НС ОЗ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
22. ХПО302 Хемијски реактори II 6 СА ОМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
23. ХПО303 Пројектовање уређаја хемијске индустије I 6 СА ОМ 3 - 3 - 8 Преузми ПДФ
24. Предмет изборног блока 2 6 СА ИБМ 3 3 - - 8
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ХПИ301 Мешање у процесној индустрији СА ИМ 3 3 - - 8 Преузми ПДФ
ХПИ302 Сушење у процесној индустрији СА ИМ 3 3 - - 8 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 47 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
25. ХПО401 Пројектовање уређаја хемијске индустрије II 7 СА ОМ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
26. ХПО402 Пројектовање технолошких процеса 7 СА ОМ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
27. ХПО403 Математичке методе у хемијском инжењерству 7 НС ОМ 2 - 3 - 5 Преузми ПДФ
28. Предмет изборног блока 3 7 СА ИБМ 3 - 3 - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ХПИ402 Технологија чврстог отпада и опасног отпада СА ИМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
ПБО404 Технологија отпадних вода СА ИМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
29. Предмет изборног блока 4 7 НС ИБМ 3 - 3 - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ЗО302 Биопроцесно инжењерство СА ИМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
БИО402 Биосепарационо инжењерство СА ИМ 3 1 2 - 6 Преузми ПДФ
30. ЗО401 Менаџмент индустријске производње 8 СА О 2 - - - 2 Преузми ПДФ
31. ХО401 Одрживи развој и индустријски системи 8 НС ОЗ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
32. ХО402 Примена рачунара II 8 СА ОЗ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
33. ХО403 Стручна радна пракса 8 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
35. ХИ401 Теоријске основе завршног рада 8 СА ИБ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
ХИ402 Израда и одбрана завршног рада 8 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 45 60
Укупно = 100 Укупно = 49 Укупно = 45
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 194
Укупно ЕСПБ бодова 240

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ