logo tflogo uns

Актуелне набавке

Подаци о актуелним јавним набавкама


Услуге обезбеђења, редни број набавке 020-35/23

Позив за понуду
Образац за подношење понуда
Модел уговора


Услуге кетеринга, редни број набавке 020-35/20

Позив за понуду
Образац за подношење понуда
Модел уговора


Услуге ресторана са националном кухињом, редни број набавке: 020-35/21

Позив за понуду
Образац за подношење понуда
Модел уговора


Одржавање пословно-информационог система за потребе студентске службе и службе рачуноводства и финансија, редни број набавке: 020-35/19

Позив за понуду
Образац за подношење понуда
Модел уговора


Поправке и одржавање опреме за јавну безбедност, редни број набавке: 020-35/15

Позив за понуду
Образац за подношење понуда
Модел уговора


НАБАВКА ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА- УСЛУГА ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 020-35/28

Позив за понуду
Образац за подношење понуда
Модел уговора пречишћен текст


НAБAВКA ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОЈЕКАТ BEE-STUDENT
РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ: HUSRB/1903/43/0012-8/LABORATORIJSKA OPREMA 6.1.3.

Захтев за понуду
Образац за подношење понуда
Евалуциони извештај
Формат уговора