logo tflogo uns

Историјат

Технолошки факултет у Новом Саду основан је 1959. године са циљем да пружа академско образовање технолошко-инжењерском кадру у области прехрамбеног инжењерства. Студије су се одвијале у три студијска усмерења: Смер угљенохидратне хране, Смер конзервисане хране и Смер микробиолошких процеса. Школске 1972/73. године уведени су нови смерови у области хемијског, нафтно-петрохемијског инжењерства и материјала, а школске 1978/79. године и у области хемијско-прерађивачког и фармацеутског инжењерства.

Током досадашњег постојања и рада, Технолошки факултет у Новом Саду се развио у научно-образовну институцију завидне репутације, не само у земљи већ и у иностранству. Својим високим дометима у академском образовању (основне технолошке-инжењерске студије, специјалистичке/магистарске студије, докторати), као и бројним публикованим научним радовима и саопштењима, пројектима, иновацијама, патентима и другим остварењима својих сарадника, Факултет је обезбедио адекватно значајно место међу елитним институцијама ове врсте.

И данас, он доследно следи савремене трендове и високе критеријуме у академском образовању на свим нивоима, у науци и истраживању, чувајући стечену репутацију и у овим тешким временима.

Важни догађаји

Технолошки факултет

1959.

Оснивање Технолошког факултета и упис прве генерације студената прехрамбено-технолошких студија.

Сазнај више 1959.
Технолошки факултет

1960.

Улазак Факултета у састав Универзитета у Новом Саду као једног од седам оснивача.

Сазнај више 1960.
Технолошки факултет

1970.

Оснивање Института за научна истраживања Технолошког факултета.

Сазнај више 1970.
Технолошки факултет

1971.

Оснивање Одсека за хемијско инжењерство.

Сазнај више 1971.
Технолошки факултет

1978.

Оснивање Одсека за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство.

Сазнај више 1978.
Технолошки факултет

1993.

Враћање катедри као организационих јединица Факултета.

Сазнај више 1993.
Технолошки факултет

1996.

Акредитација Лабораторије за амбалажу и паковање.

Сазнај више 1996.
Технолошки факултет

2003.

Акредитација Лабораторије за испитивање прехрамбених производа.

Сазнај више 2003.
Технолошки факултет

2004.

Оснивање смерова Контрола квалитета и биохемијско инженјерство на основним и мастер студијама.

Сазнај више 2004.
Технолошки факултет

2006.

Реорганизација Факултета због издвајања Института за прехрамбену технологију.

Сазнај више 2006.
Технолошки факултет

2008.

Акредитација пет актуелних студијских програма и почетак рада у складу са принципима Болоњске декларације.

Сазнај више 2008.
Технолошки факултет

2008.

Оснивање студијског подручја еко-енергетско инжењерство на основним и мастер студијама.

Сазнај више 2008.