logo tflogo uns

Инжењерство материјала

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
7. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ЗИ101 Основи инжењерства ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
ЗИ102 Електротехника ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 51 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара 1 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. Предмет изборног блока 2 3 НС ИБ 3 - 3 - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ХО201 Механика флуида НС ИБ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
ХО205 Хемија природних производа НС ИБ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције 1 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. МО201 Хемија синтетских полимера 4 НС О 4 1 2 - 7 Преузми ПДФ
15. МО202 Увод у материјале 4 НС О 4 2 - - 7 Преузми ПДФ
16. Предмет изборног блока 3 4 НС ИБ 3 - 3 - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ХО202 Пренос топлоте и масе НС ИБ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
ХПО202 Процесна мерна техника НС ИБ 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 52 60
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције 2 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. ХМO301 Хемијски реактори 1 5 НС О 3 3 - - 7 Преузми ПДФ
19. МО301 Структура и својства полимерних материјала 5 СА О 4 - 3 - 8 Преузми ПДФ
20. МО302 Структура керамичких материјала 5 НС О 4 - 3 - 8 Преузми ПДФ
21. МО303 Особине керамичких материјала 6 СА О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
22. МО306 Реологија и реометрија 6 СА О 4 - 3 - 8 Преузми ПДФ
23. МО305 Методе испитивања материјала 6 НС О 3 - 4 - 8 Преузми ПДФ
24. МО203 Катализа и каталитички процеси 6 НС О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 52 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
25. МИ405 Добијање керамичких материјала 7 СА О 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
26. МО304 Технологија прераде пластичних маса 7 СА О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
27. Предмет изборног блока 4 7 СА ИБ 3 - 3 - 7
28. Предмет изборног блока 4 7 СА ИБ 3 - 3 - 7
* Студент бира два предмета од понуђена четири.
МИ401 Технологија еластомерних материјала СА ИБ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
МИ402 Технологија полимеризационих производа СА ИБ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
МИ403 Технологија поликондензационих производа СА ИБ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
МИ406 Технологија керамичких производа СА ИБ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
29. МО403 Стручна радна пракса 7 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
30. Предмет изборног блока 5 8 СА ИБ 3 - 2 - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ХО302 Хемијско инжењерски прорачуни НС ИБ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
МИ409 Примена полимерних материјала НС ИБ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
31. Предмет изборног блока 6 8 СА ИБ 3 - 3 - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
МИ408 Технологије неорганских производа СА ИБ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
МИ404 Рециклирање полимерних материјала СА ИБ 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
32. ЗО401 Менаџмент индустријске производње 8 НС О 2 - - - 2 Преузми ПДФ
33. МИ410 Теоријске основе завршног рада 8 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
34. МИ411 Израда и одбрана завршног рада 8 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 42 60
Укупно = 103 Укупно = 25 Укупно = 69
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 197
Укупно ЕСПБ бодова 240

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ