logo tflogo uns

Студијски програм: Микробиолошка безбедност хране

Циљеви студијског програма на специјалистичким академским студијама су да студент стечена знања у оквиру мастер академских студија прошири новим знањима из области Технолошког инжењерства (Микробиолошке безбедности хране). Развијање креативне способности, неопходне за праћење микробиолошке безбедности и квалитета хране у сваком њеном сегменту (сировине, међупроизводи и финални производи) за све субјекте у ланцу пословања храном, као и организација, реализација и контролисање микробиолошких анализа у акредитованим и погонским лабораторијама и институција које се баве научно истраживачким радом, такође су циљеви овог студијског програма. Поред тога студент стиче знања о савременом приступу и концепту контроле квалитета резултата микробиолошке анализа хране, као и о интегрисаном систему управљања контролом квалитета резултата микробиолошких анализа и важећој домаћој и међународној регулативи у вези контроле квалитета резултата микробиолошких анализа.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. С1МБХО1 Храна и микроорганизми 1 О 3 - - 3 - 6 Преузми ПДФ
2. Предмет изборног блока 1 1 ИБ 4 - 2 - - 10  
3. Предмет изборног блока 1 1 ИБ 4 - 2 - - 10    
  * Студент бира два предмета од понуђених седам.
  ДПИ35 Одабрана поглавља микробиологије хране животињског порекла   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДПИ36 Одабрана поглавља микробиологије хране биљног порекла   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДПИ37 Микробиологија воде и санитација у производњи хране   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДЗИ16 Биологија производних микроорганизама   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДПИ38 Микологија и микотоксигологија хране   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДПИ39 Токсикоинфекције и интоксикације хране   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДЗИ15 Еколошка микробиологија   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 2 1 ИБ 4 - 2 - - 10  
  * Студент бира један предмет од понуђених једанаест.
  ДПИ16 Функционална и нова храна   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДПИ18 Технологија ферментисаних производа од меса   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДПИ22 Технологија функционалних ферментисаних млечних производа   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДПИ23 Одабрана поглавља технологије сира   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДПИ32 Одабрана поглавља технологије производа од воћа и поврћа   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДБ13 Одабрана поглавља технологије воде   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДБ16 Одабрана поглавља технологије пива   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДБ18 Одабрана поглавља технологије пекарског квасца   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДПИ34 Нови материјали и савремени услови паковања   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДПИ26 Технологија маргарина и наменских масти   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
  ДПИ4 Режими складиштења жита   ИБ 4 - 2 - - 10 Преузми ПДФ
5. С1МБХСП Стручна пракса 2 О - - - - - 3 Преузми ПДФ
6. С2МБХО1 Контрола квалитета микробиолошких анализа хране 2 О 3 - - 3 - 6 Преузми ПДФ
6. С2МБХСИР Студијски истраживачки рад 2 ИБ - - 10 - - 5 Преузми ПДФ
8. С2МБХСР Израда и одбрана специјалистичког рада 2 ИБ           10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
  Укупно = 18 - Укупно = 16 Укупно = 6      
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 40
Укупно ЕСПБ бодова 60  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ