logo tflogo uns

Студијски програм: Управљање материјалним и енергетским токовима

Управљање материјалним и енергетским токовима образује и оспособљава стручњаке из научне области Технолошко инжењерство за управљање материјалним и енергетским токовима у индустрији, ради адекватног пројектовања, организовања, контроле и самосталног решавања проблема насталих током самог процеса производње у хемијској, нафтно – петрохемијској, прехрамбеној и фармацеутској индустрији. Такође, циљ студијског програма је оспособљавање стручњака за вођење, истовремено, са технолошког, економског и социјалног аспекта, оригиналних и научно релевантних истраживања која доприносе развоју нових и унапређењу постојећих индустријских процеса, ради повећања енергетске ефикасности постројења, смањења отпадних токова, заштите животне средине и увођења нулте емисије, у складу са националним и међународним законима и стандардима.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВСИРДОН
ПРВА ГОДИНА
1. МЕМО1 Управљање екосистемима 1 О 3 2 - - - 6 Преузми ПДФ
2. МЕМО2 Управљање материјалним токовима у индустрији 1 О 3 3 - - - 8 Преузми ПДФ
3. МЕМО3 Индустријска екологија и концепт нулте емисије 1 О 3 2 - - - 6 Преузми ПДФ
4. МЕМО4 Инжењерски принципи одрживог управљања водом и енергијом 1 О 4 - - - - 4 Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 1 1 ИБМ 2 2 - - - 4
* Студент бира један предмет од понуђена два.
МЕМИ1 Развој пословног плана ИЗ 2 2 - - - 4 Преузми ПДФ
МЕМИ2 Планирање и развој пројеката ИЗ 2 2 - - - 4 Преузми ПДФ
6. МЕМO5 Стручна пракса 1 О - - - - - 2 Преузми ПДФ
7. Предмет изборног блока 2 1 ИБМ 2 2 - - - 4
* Студент бира један предмет од понуђена два.
МЕМИ3 Управљање променама система ИЗ 2 2 - - - 4 Преузми ПДФ
МЕМИ4 Пословна комуникација ИЗ 2 2 - - - 4 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 3 1 ИБМ 3 2 - - - 5
* Студент бира један предмет од понуђена два.
МЕМИ5 Оптимизација индустријских система ИЗ 3 2 - - - 5 Преузми ПДФ
МЕМИ6 Процена утицаја на околину ИЗ 3 2 - - - 5 Преузми ПДФ
9. Предмет изборног блока 4 1 ИБМ 3 2 - - - 5
* Студент бира један предмет од понуђена два.
МЕМИ7 Мониторинг енергије ИЗ 3 2 - - - 5 Преузми ПДФ
МЕМИ8 Процена ризика индустријских система ИЗ 3 2 - - - 5 Преузми ПДФ
10. МЕМО6 Студијски истраживачки рад 2 O - - 10 - - 6 Преузми ПДФ
11. МЕМО7 Израда и одбрана мастер рада 2 O - - - 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 48
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 48
Укупно ЕСПБ бодова 60

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ