logo tflogo uns

Курсеви

Kursеvi cеlоživоtnоg učеnjа nа Теhnоlоškоm fаkultеtu Nоvi Sаd

Управљање хемикалијама и биоцидним производима

Саветник за хемикалије  
ТЕРМИНИ Преузми фајл
ОБУКА за саветника за хемикалије - понуда Преузми фајл
ОБУКА за саветника за хемикалије - сатница Преузми фајл
ОБУКА за саветника за хемикалије - пријава Преузми фајл
ОБНОВА за саветника за хемикалије - понуда Преузми фајл
ОБНОВА за саветника за хемикалије - сатница Преузми фајл
ОБНОВА за саветника за хемикалије - пријава Преузми фајл
ИСПИТ за саветника за хемикалије - понуда Преузми фајл
ИСПИТ за саветника за хемикалије - пријава Преузми фајл
ПРОПИСИ: измене и допуне - понуда ускоро
ПРОПИСИ: измене и допуне - сатница ускоро
ПРОПИСИ:измене и допуне - пријава ускоро

Остали курсеви

Безбедност на раду Преузми фајл
Преглед прописа којима се уређује управљање хемикалијама и биоцидним производима: измене и допуне Преузми фајл
Преглед прописа којима се уређује управљање хемикалијама Преузми фајл
Преглед прописа којима се уређује управљање биоцидним производима Преузми фајл
Класификација и обележавање хемикалија Преузми фајл
Основе микробиолошке безбедности хране Преузми фајл
Практична обука за бактериолошки преглед вода за пиће Преузми фајл
Основи симулације процеса прераде нафте Преузми фајл
Примена хемометрије у лабораторијској аналитици: Калибрација и валидација модела. Кластер анализа Преузми фајл
Обука за HACCP систем Преузми фајл
Обука за ISO 17020 стандард Преузми фајл
Обука за ISO 17025 стандард Преузми фајл
Обука за ISO 22000 стандард Преузми фајл
Обука за ISO 9001 стандард Преузми фајл
Обука за прописе у прехрамбеној индустрији Преузми фајл
Обука за декларисање прехрамбених производа Преузми фајл
Обука за сензорску анализу хране и материјала Преузми фајл
Припрема за полагања стручног испита из пројектовања технолошких процеса Преузми фајл
Примена референтних сојева у одређивању перформанси подлога Преузми фајл
Управљање отпадом Преузми фајл
Дизајн, систематизација и анализа резултата лабораторијских и индустријских тестирања – теоријске основе Преузми фајл
Дизајн, систематизација и анализа резултата лабораторијских и индустријских тестирања – практична обука Преузми фајл
Биљни екстракти: основи производње и смернице за квалитет Преузми фајл
Суви екстракти: основи Spray drying производње и смернице за квалитет Преузми фајл

Преузимања

Ценовник трошкова курсева Преузми фајл