logo tflogo uns

Курсеви

Kursеvi cеlоživоtnоg učеnjа nа Теhnоlоškоm fаkultеtu Nоvi Sаd

Обука за саветника за хемикалије

Саветник за хемикалије  
Саветник за хемикалије - термини Преузми фајл
Саветник за хемикалије - стицање уверења - позив Преузми фајл
Саветник за хемикалије - стицање уверења - сатница Преузми фајл
Саветник за хемикалије - стицање уверења - пријава Преузми фајл
Саветник за хемикалије - обнављање уверења - позив Преузми фајл
Саветник за хемикалије - обнављање уверења - сатница Преузми фајл
Саветник за хемикалије - обнављање уверења - пријава Преузми фајл
Саветник за хемикалије - испит - позив Преузми фајл
Саветник за хемикалије - испит - пријава Преузми фајл
Саветник за хемикалије - прописи:измене и допуне - позив ускоро
Саветник за хемикалије - прописи:измене и допуне - сатница ускоро
Саветник за хемикалије - прописи:измене и допуне - пријава ускоро

Остали курсеви

Безбедност на раду Преузми фајл
Преглед прописа којима се уређује управљање хемикалијама и биоцидним производима: измене и допуне Преузми фајл
Преглед прописа којима се уређује управљање хемикалијама Преузми фајл
Преглед прописа којима се уређује управљање биоцидним производима Преузми фајл
Класификација и обележавање хемикалија Преузми фајл
Основе микробиолошке безбедности хране Преузми фајл
Микробиолошки критеријуми безбедности хране и хигијене процеса Преузми фајл
Практична обука за бактериолошки преглед вода за пиће Преузми фајл
Основи симулације процеса прераде нафте Преузми фајл
Примена хемометрије у лабораторијској аналитици: Калибрација и валидација модела. Кластер анализа Преузми фајл
Одрживе технологије Преузми фајл
Управљање материјалним токовима у индустрији Преузми фајл
Индустријска екологија и концепт нулте емисије Преузми фајл
Инжењерски принципи одрживог управљања водом и енергијом Преузми фајл
Обука за HACCP систем Преузми фајл
Обука за ISO 17020 стандард Преузми фајл
Обука за ISO 17025 стандард Преузми фајл
Обука за ISO 22000 стандард Преузми фајл
Обука за ISO 9001 стандард Преузми фајл
Обука за прописе у прехрамбеној индустрији Преузми фајл
Обука за декларисање прехрамбених производа Преузми фајл
Обука за сензорску анализу хране и материјала Преузми фајл
Припрема за полагања стручног испита из пројектовања технолошких процеса Преузми фајл

Преузимања

Ценовник трошкова курсева Преузми фајл