logo tflogo uns

Избори у звања


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Дајани Вукић за избор у звање асистента са докторатом ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 29.12.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Бојани Иконић за избор у звање редовног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.12.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Јовани Гуцунски за избор у звање истраживач-сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 19.11.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Ољи Шовљански за избор у звање научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 19.11.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Вањи Влајков за избор у звање научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 19.11.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Тање Лужаић за избор у звање научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.11.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Марку Илићу за избор у звање виши истраживач-сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.11.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Предрагу Којићу за избор у звање виши научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 25.10.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Биљани Лончарза избор у звање виши научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 30.09.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Сањи Панић за избор у звање виши научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 02.08.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Немањи Бојанићу, мастер. инж. за избор у звање асистента за ужу научну област Прехрамбено инжењерство ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 26.07.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Јелени Лубура, мастер. инж. за избор у звање асистента за ужу научну област Хемијско инжењерство ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана.
Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 26.07.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Светлани С. Поповић, за избор у звање редовног професора за ужу научну област Хемијско инжењерство ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 14.07.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Сандри Булут, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 09.07.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Весни Васић, за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 23.06.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Вањи Шерегељ, за избор у звањенаучни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 24.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Здравку Шумићу, за избор у звање доцента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 24.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Јелени Владић, за избор у звање доцента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 12.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Браниславу Шојићу, за избор у звање доцента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 12.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Предрагу Којићу, за избор у звање доцента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 11.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Ивани Лончаревић, за избор у звање доцента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Татјани Ђорђевић, за избор у звање асистента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 05.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Бранислави Николовски, за избор у звање редовног професора, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 05.05.2021.

Преузми ПДФ


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област прехрамбено инжењерство (даље: Конкурс), тачка 5 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Значај какао делова у технолошком процесу производње чоколаде.
Датум одржавања приступног предавања је 28.04.2021. године, с почетком у 10:00 часова у Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Ивану Лончаревић.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област хемијско инжењерство (даље: Конкурс), тачка 4 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Симулација и пројектовање ректификационих колона у нафтно-петрохемијској индустрији.
Датум одржавања приступног предавања је 28.04.2021. године, с почетком у 11:00 часова у малој рачунарској учионици број 16/1, први спрат старе зграде Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Александру Цветановић.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област хемијско инжењерство (даље: Конкурс), тачка 4 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Симулација и пројектовање ректификационих колона у нафтно-петрохемијској индустрији.
Датум одржавања приступног предавања је 28.04.2021. године, с почетком у 12:00 часова у малој рачунарској учионици број 16/1, први спрат старе зграде Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Предрага Којића.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област прехрамбено инжењерство (даље: Конкурс), тачка 6 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Технологија барених кобасица.
Датум одржавања приступног предавања је 29.04.2021. године, с почетком у 11:00 часова у Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Бранислава Шојића.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област фармацеутско инжењерство (даље: Конкурс), тачка 7 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Лиофилизација и spray drying као технике припреме фармацеутских препарата.
Датум одржавања приступног предавања је 29.04.2021. године, с почетком у 12:00 часова у Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Јелену Владић.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област прехрамбено инжењерство (даље: Конкурс), тачка 3 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Технологија производње ферментисаног поврћа.
Датум одржавања приступног предавања је 29.04.2021. године, с почетком у 13:00 часова у Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Здравка Шумића.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област прехрамбено инжењерство (даље: Конкурс), тачка 3 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Технологија производње ферментисаног поврћа.
Датум одржавања приступног предавања је 29.04.2021. године, с почетком у 14:00 часова у Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Александру Цветановић.


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Драгану Говедарици, за избор у звање редовног професора, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 26.04.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Милани Прибић, за избор у звање асистента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 23.04.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Стефану Вукмановићу, за избор у звање асистента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 21.04.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Игору Антићу, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 20.04.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Милени Вујановић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 07.04.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Милици Перовић, мастер инж. , за избор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 16.03.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Сањи Рацков, мастер инж. , за избор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.03.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Александри Гаварић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 20.01.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Анити Вакули, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Владимиру Томовићу, за избор у звање научни саветник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 21.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Владимиру Вукићу, за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 07.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Дајани Вукић, за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 07.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Маријани Ђорђевић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 03.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Миљани Ђорђевић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 03.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Јелени Танасић, за избор у звање истраживач сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.10.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Андреи Нестеровић, за избор у звање истраживач сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 23.10.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Наташи Настић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 11.08.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Ољи Шовљански, за избор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 05.08.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Александри Гаварић, за реизбор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 02.07.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Снежани Шкаљац, за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана.Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад 02.07.2020.

Преузми ПДФ