logo tflogo uns

Избори у звања

Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Александри Гаварић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 20.01.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Анити Вакули, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Владимиру Томовићу, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 21.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Владимиру Вукићу, за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 07.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Дајани Вукић, за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 07.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Маријани Ђорђевић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 03.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Миљани Ђорђевић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 03.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Јелени Танасић, за избор у звање истраживач сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.10.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Андреи Нестеровић, за избор у звање истраживач сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 23.10.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Наташи Настић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 11.08.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Ољи Шовљански, за избор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 05.08.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Александри Гаварић, за реизбор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 02.07.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Снежани Шкаљац, за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана.Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад 02.07.2020.

Преузми ПДФ