logo tflogo uns

Избори у звања


Cenovnik troškova izbora u naučna i istraživačka zvanja na TFNS

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату, др Тамари Ерцег, за избор у звање виши научни сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 19.07.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату, др Весни Теофиловић, за избор у звање виши научни сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 19.07.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату, др Јани Захорец, за избор у звање научни сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 18.07.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Владимиру Вукићу, за избор у звање научни саветник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 20.06.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Ани Ђуровић, за избор у звање виши научни сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 14.06.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Јелени Бајац, за избор у звање научни сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 06.06.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату Марији Крстић, мастер инж, за избор jeднoг истраживача у звање истраживач-сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.05.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Олги Говедарица за избор jeднoг сарадника у звање ванредног професора, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 01.05.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Немањи Бојанићу за избор jeднoг сарадника у звање асистента са докторатом, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 01.05.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Милани Прибић за избор jeднoг сарадника у звање асистента са докторатом, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 01.05.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату Даници Пипер, мастер инж, за избор у звање истраживач-сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 12.04.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Виолети Кнежевић, за избор у звање виши научни сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 29.03.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату Синиши Симићу, мастер инж, за избор у звање истраживач-сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 29.02.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату Душану Ракићу, мастер хемичару, за избор у звање истраживач-сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 01.02.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Весни Вучуровић, за избор у звање ванредног професора, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 01.02.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату Ивани Митровић, за избор у звање виши научни сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.01.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Ружици Томичић, за избор у звање виши научни сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.01.2024.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату Селени Дмитровић, мастер инж,, за избор у звање истраживач-сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 17.11.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Милици Перовић, за избор у звање научни сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 12.10.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату Бењамину Салаковићу, мастер инж, за избор у звање истраживач-сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 24.10.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Милици Нићетин, за избор у звање виши научни сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 12.10.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату Јелени Шкрбић, мастер инж. у звање истраживач сарадник, биће стављен на увид јавности на интернет страници Факултета на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 15.09.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидатима Сањи Милошевић, Синиши Симићу, Слађани Кривошија и Мирјани Сулејмановић за избор jeднoг сарадника у звање асистента, зa ужу нaучну oблaст Фармацеутско инжењерство, те Вас молимо да исти ставите на увид јавности на рок од 30 дана од 15.08.2023. године.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидатима Марку Илићу и Даници Пипер за избор jeднoг сарадника у звање асистента, зa ужу нaучну oблaст Технолошко-инжењерске хемије, те Вас молимо да исти ставите на увид јавности на рок од 30 дана од 15.08.2023. године.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Тањи Лужаић за избор jeднoг сарадника у звање асистента са докторатом, зa ужу нaучну oблaст Прехрамбено инжењерство, те Вас молимо да исти ставите на увид јавности на рок од 30 дана од 15.08.2023. године. године

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Мирјани Брдар за избор jeднoг наставника у звање ванредног професора, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 01.08.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Јелени Јерковић за избор jeднoг наставника у звање ванредног професора, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 01.08.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Александри Ранитовић за избор jeднoг наставника у звање ванредног професора, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 15.05.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Николи Маравићу за избор jeднoг наставника у звање доцента, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 15.05.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Страхињи Ковачевић за избор jeднoг наставника у звање ванредног професора, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 15.05.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Снежани Вучетић за избор jeднoг наставника у звање ванредног професора, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 15.05.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Драгани Лукић за избор jeднoг наставника у звање доцента, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 15.05.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Урошу Миљић за избор jeднoг наставника у звање ванредног професора, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 15.05.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Сандри Бучко за избор jeднoг сарадника у звање асистент са докторатом, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 15.05.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Јовани Рајовић за избор jeднoг сарадника у звање асистента, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 15.05.2023.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Јелени Лубури за избор jeднoг наставника у звање доцента, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 15.05.2023.

Преузми ПДФ


Одлука о утврђивању термина приступног предавања за кандидаткињу Јелену Лубура пријављену на Конкурс број 020-438/3, тачка 5.
Датум одржавања пристуног предавања је 05.05.2023. године, с почетком у 12:00 часова. 

Преузми ПДФ


Одлука о утврђивању термина приступног предавања за кандидата Николу Маравића пријављеног на Конкурс број 020-438/3, тачка 6.
Датум одржавања пристуног предавања је 05.05.2023. године, с почетком у 11:00 часова. 

Преузми ПДФ


Одлука о утврђивању термина приступног предавања за кандидаткињу Драгану Лукић пријављену на Конкурс број 020-438/3, тачка 7.
Датум одржавања пристуног предавања је 05.05.2023. године, с почетком у 10:00 часова. 

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Слађани Стајчић за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 31.03.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Јелени Владић за избор у звање научни саветник, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 23.03.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Мирјани Јовичић за избор jeднoг наставника у звање редовног професора, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 14.12.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату Јовани Дегенек, мастер инж, за избор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 14.12.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Марији Радојковић за избор jeднoг наставника у звање редовног професора, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 14.12.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Љиљани Поповић за избор jeднoг наставника у звање редовног професора, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 14.12.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату Јовани Угарковић, мастер инж, за избор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 05.12.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату Татјани Даничић, мастер инж, за избор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 05.10.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Александри Цветановић Кљакић за избор  у звање научни саветник, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 08.09.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Кристиану Пастору за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 18.08.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Невени Хромиш за избор jeднoг сарадника у звање асистента са докторатом, зa ужу нaучну oблaст Прехрамбено инжењерство, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 02.08.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Бранимиру Павлићу за избор jeднoг наставника у звање ванредног професора, зa ужу нaучну oблaст Фармацеутско инжењерство, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 27.07.2022

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Иди Заховић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 22.07.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о кандидату др Оскару Бери за избор jeднoг наставника у звање редовног професора, ставља се на увид јавности на рок од 30 дана.  Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 22.07.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Љиљани Поповић за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 12.07.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Владимиру Филиповићу за избор у звање научни саветник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 11.07.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Данијели Шупут за избор у звање виши научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 03.06.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Ивану Стијеповићу за избор у звање доцента ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 01.06.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Сенки Видовић за избор у звање редовног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 13.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Сенки Поповић за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 13.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидатима Јелени Танасић и Соњи Стојанов за избор у звање једног асистента ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 13.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Јелени Бајац за избор у звање асистента са докторатом ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 13.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Јадранки Фрај за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 13.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Ранку Романићу за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Мирели Иличић за избор у звање редовног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Сунчици Коцић-Танацков за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Катарини Канурић за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Ђурђици Карановић за избор у звање асистента ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 09.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Јарославу Катони за избор у звање редовног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 09.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Маји Буљовчић за избор у звање асистента ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 09.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Јулијани Благојевић за избор у звање асистента ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 09.05.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Јелени Павличевић за избор у звање редовног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 29.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Милици Хаднађев-Костић за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 29.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Марији Јокановић за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 29.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Дариу Балабану за избор у звање асистента ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Зорици Стојановић за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Ани Ђуровић за избор у звање асистента са докторатом ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Бојани Бајић за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Снежани Шкаљац за избор у звање асистента са докторатом ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Зорани Тривуновић за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Јовани Граховац за избор у звање редовног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Наташи Лукић за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеним кандидатима др Милици Караџић Бањац и др Кристиану Пастору за избор у звање асистента са докторатом ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 27.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Јовани Петровић за избор у звање виши научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 27.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Ивани Николић за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 27.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Душану Ракићу за избор у звање редовног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 27.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Јасмини Витас за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 27.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Јелени Вулић за избор у звање ванредног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 27.04.2022.

Преузми ПДФ


Одлука о утврђивању термина приступног предавања за кандидата Ивана Стијеповића пријављеног на Конкурс број 020-529/1.
Датум одржавања пристуног предавања је 06.05.2022. године, с почетком у 10:00 часова. 

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Љиљани Спасојевић за избор у звање научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 18.04.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Милошу Радосављевићу за избор у звање виши научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 31.03.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Ведрани Пророк за избор у звање истраживач-сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 14.03.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Весни Тумбас Шапоњац за избор у звање редовног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 14.03.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Снежани Кравић за избор у звање редовног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 01.03.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Драгани Шороња-Симовић за избор у звање редовног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 24.02.2022.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Дајани Вукић за избор у звање асистента са докторатом ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 29.12.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Бојани Иконић за избор у звање редовног професора ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.12.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Јовани Гуцунски за избор у звање истраживач-сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 19.11.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Ољи Шовљански за избор у звање научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 19.11.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Вањи Влајков за избор у звање научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 19.11.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Тање Лужаић за избор у звање научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.11.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Марку Илићу за избор у звање виши истраживач-сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.11.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Предрагу Којићу за избор у звање виши научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 25.10.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Биљани Лончарза избор у звање виши научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 30.09.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Сањи Панић за избор у звање виши научни сарадник ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 02.08.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Немањи Бојанићу, мастер. инж. за избор у звање асистента за ужу научну област Прехрамбено инжењерство ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 26.07.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Јелени Лубура, мастер. инж. за избор у звање асистента за ужу научну област Хемијско инжењерство ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана.
Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 26.07.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Светлани С. Поповић, за избор у звање редовног професора за ужу научну област Хемијско инжењерство ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 14.07.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Сандри Булут, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 09.07.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Весни Васић, за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 23.06.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Вањи Шерегељ, за избор у звањенаучни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 24.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Здравку Шумићу, за избор у звање доцента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 24.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Јелени Владић, за избор у звање доцента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 12.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Браниславу Шојићу, за избор у звање доцента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 12.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Предрагу Којићу, за избор у звање доцента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 11.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Ивани Лончаревић, за избор у звање доцента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Татјани Ђорђевић, за избор у звање асистента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 05.05.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Бранислави Николовски, за избор у звање редовног професора, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 05.05.2021.

Преузми ПДФ


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област прехрамбено инжењерство (даље: Конкурс), тачка 5 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Значај какао делова у технолошком процесу производње чоколаде.
Датум одржавања приступног предавања је 28.04.2021. године, с почетком у 10:00 часова у Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Ивану Лончаревић.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област хемијско инжењерство (даље: Конкурс), тачка 4 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Симулација и пројектовање ректификационих колона у нафтно-петрохемијској индустрији.
Датум одржавања приступног предавања је 28.04.2021. године, с почетком у 11:00 часова у малој рачунарској учионици број 16/1, први спрат старе зграде Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Александру Цветановић.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област хемијско инжењерство (даље: Конкурс), тачка 4 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Симулација и пројектовање ректификационих колона у нафтно-петрохемијској индустрији.
Датум одржавања приступног предавања је 28.04.2021. године, с почетком у 12:00 часова у малој рачунарској учионици број 16/1, први спрат старе зграде Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Предрага Којића.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област прехрамбено инжењерство (даље: Конкурс), тачка 6 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Технологија барених кобасица.
Датум одржавања приступног предавања је 29.04.2021. године, с почетком у 11:00 часова у Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Бранислава Шојића.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област фармацеутско инжењерство (даље: Конкурс), тачка 7 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Лиофилизација и spray drying као технике припреме фармацеутских препарата.
Датум одржавања приступног предавања је 29.04.2021. године, с почетком у 12:00 часова у Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Јелену Владић.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област прехрамбено инжењерство (даље: Конкурс), тачка 3 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Технологија производње ферментисаног поврћа.
Датум одржавања приступног предавања је 29.04.2021. године, с почетком у 13:00 часова у Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Здравка Шумића.


Организује се приступно предавање за кандидате пријављене на Конкурс број 020-387/1, за избор у звање и заснивање радног односа једног доцента за ужу научну област прехрамбено инжењерство (даље: Конкурс), тачка 3 Конкурса, објављеног 22.03.2021. године у дневном листу „Дневник“, са темом која гласи: Технологија производње ферментисаног поврћа.
Датум одржавања приступног предавања је 29.04.2021. године, с почетком у 14:00 часова у Плавој сали Технолошког факултета Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, за кандидата др Александру Цветановић.


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Драгану Говедарици, за избор у звање редовног професора, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 26.04.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Милани Прибић, за избор у звање асистента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 23.04.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Стефану Вукмановићу, за избор у звање асистента, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 21.04.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Игору Антићу, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 20.04.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Милени Вујановић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 07.04.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Милици Перовић, мастер инж. , за избор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 16.03.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Сањи Рацков, мастер инж. , за избор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 10.03.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Александри Гаварић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 20.01.2021.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Анити Вакули, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Владимиру Томовићу, за избор у звање научни саветник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 21.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Владимиру Вукићу, за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 07.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Дајани Вукић, за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 07.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Маријани Ђорђевић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 03.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Миљани Ђорђевић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 03.12.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Јелени Танасић, за избор у звање истраживач сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 28.10.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Андреи Нестеровић, за избор у звање истраживач сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 23.10.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Наташи Настић, за избор у звање научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 11.08.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Ољи Шовљански, за избор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 05.08.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату Александри Гаварић, за реизбор у звање истраживач-сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана. Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад: 02.07.2020.

Преузми ПДФ


Извештај Комисије о пријављеном кандидату др Снежани Шкаљац, за избор у звање виши научни сарадник, ставља се на увид јавности у трајању од 30 дана.Датум објаве на сајту Технолошког факултета Нови Сад 02.07.2020.

Преузми ПДФ