logo tflogo uns

Лабораторија за испитивање прехрамбених производа

Технолошки факултет Нови Сад је од свог оснивања 1959. године, упоредо са развојем струке, развијао и лабораторије негујући традицију добре лабораторијске праксе, не само у погледу научно-истраживачке делатности, него и у сарадњи са корисницима својих услуга.

У складу са захтевима савременог светског тржишта и пословања, Технолошки факултет Нови Сад је желећи да својим корисницима обезбеди максималну поузданост, правовременост и поверљивост услуга лабораторијских испитивања узорака, 2002. године формирао ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА која је 2003. године стекла акредитацију у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025: Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.

ЛАБОРАТОРИЈА је 2020. године ускладила свој рад са захтевима верзије стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 из 2017. године (Сертификат о акредитацији, акредитациони број 01-059).

ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА је јединствено место на коме се сусрећу НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА у циљу испитивања БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ.

Особље ЛАБОРАТОРИЈЕ чини више од 20 доктора наука и специјалиста, који поседују врхунска знања о:

 • квалитету и безбедности предмета испитивања
 • технологији производа који се испитују
 • начину њихове употребе и
 • одрживости производа.

Захваљујући стручности свог особља ЛАБОРАТОРИЈА, уз контролу квалитета производа, може да пружи и научно-стручне, техничке и саветодавне услуге.

ОБИМ ИСПИТИВАЊА

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА обавља физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања и испитивања садржаја контаминената (микотоксина, тешких метала и пестицида) у узорцима хране, сировина, међупроизвода, пратећих материјала, споредних производа и др.

ЛАБОРАТОРИЈУ чини десет специјализованих Одељења:

 • Одељење за млеко и млечне производе
 • Одељење за месо и производе од меса
 • Одељење за уља и масти
 • Одељење за воће и поврће
 • Одељење за вино и алкохолна пића
 • Одељење за квасац
 • Одељење за кондиторске производе
 • Одељење за брашно, пекарске и тестеничарске производе
 • Одељење за микробиологију
 • Одељење за контаминенте у храни

Обим акредитације ЛАБОРАТОРИЈЕ доступан је је овде, као и на сајту Акредитационог тела Србије www.ats.rs.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА може да пружи научно-стручну и техничку помоћ, као и саветодавне услуге у вези са:

 • побољшањем хемијских, нутритивних, сензорских и функционалних својстава хране, сировина, полупроизвода, пратећих материјала и др.
 • унапређењем технолошког процеса производње
 • увођењем нових технологија и производа
 • испитивањем одрживости и рока трајања производа
 • унапређењем хигијене производа и процеса уз утврђивање ризика и израду планова интерне контроле
 • едукацијом заинтересованих субјеката у пословању храном (курсеви, обуке, тренинзи,...)
 • израдом декларација и спецификација производа.

ЛАБОРАТОРИЈИ је по први пут од њеног оснивања, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (www.minpolj.gov.rs), Уговором бр. 404-02-115/23/2020-09 од 2020. године, поверило послове вршења услуга лабораторијских испитивања у области безбедности и квалитета хране и хране за животиње, у складу са Законом о безбедности хране, за:

 • испитивања остатака пестицида
 • испитивања контаминената: тешких метала и микотоксина
 • испитивања микробиолошких критеријума
 • испитивања параметара квалитета

КОНТАКТИ

Руководилац ЛАБОРАТОРИЈЕ:
Проф. др Драгољуб Цветковић
Тел: 021/485-3627, Моб. 063/868-0438
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац за квалитет:
Проф. др Ранко Романић
Тел: 021/485-3700
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Пријем узорака и кориснички сервис:
Технолошки факултет Нови Сад
Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, приземље, просторија бр. 15
Контакт особа: др Милош Бјелица
Тел: 021/485-3681, Фаx: 021/450-413
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕУЗИМАЊА

Захтев за обављање испитивања Преузми фајл
Сертификат о акредитацији, акредитациони број 01-059 Преузми фајл
Обим акредитације лабораторије Преузми фајл
Правило одлучивања приликом давања Изјава о усаглашености документовано је у упутству ЛАБ-У-10 Преузми фајл
Процес за примање, вредновање и доношење одлука о приговорима документован је у процедури ЛАБ-П-05 Преузми фајл