logo tflogo uns

Лабораторија за испитивање прехрамбених производа

Технолошки факултет Нови Сад је од свог оснивања 1959. године, упоредо са развојем струке, развијао и лабораторије негујући традицију добре лабораторијске праксе, не само у погледу научно-истраживачке делатности, него и у сарадњи са корисницима својих услуга.

У складу са захтевима савременог светског тржишта и пословања, Технолошки факултет Нови Сад је желећи да својим корисницима обезбеди максималну поузданост, правовременост и поверљивост услуга лабораторијских испитивања узорака, 2002. године формирао ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА која је 2003. године стекла акредитацију у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025: Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.

ЛАБОРАТОРИЈА је 2020. године ускладила свој рад са захтевима верзије стандарда SRPS ISO/IEC 17025 из 2017. године (Сертификат о акредитацији, акредитациони број 01-059).

ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈЕ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА је јединствено место на коме се сусрећу НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА у циљу испитивања БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ.

Особље ЛАБОРАТОРИЈЕ чини више од 20 доктора наука и специјалиста, који поседују врхунска знања о:

 • квалитету и безбедности предмета испитивања
 • технологији производа који се испитују
 • начину њихове употребе и
 • одрживости производа.

Захваљујући стручности свог особља ЛАБОРАТОРИЈА, уз контролу квалитета производа, може да пружи и научно-стручне, техничке и саветодавне услуге.

ОБИМ ИСПИТИВАЊА

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА обавља физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања и испитивања садржаја контаминената (микотоксина, тешких метала и пестицида) у узорцима хране, сировина, међупроизвода, пратећих материјала, споредних производа и др.

ЛАБОРАТОРИЈУ чини десет специјализованих Одељења:

 • Одељење за млеко и млечне производе
 • Одељење за месо и производе од меса
 • Одељење за уља и масти
 • Одељење за воће и поврће
 • Одељење за вино и алкохолна пића
 • Одељење за квасац
 • Одељење за кондиторске производе
 • Одељење за брашно, пекарске и тестеничарске производе
 • Одељење за микробиологију
 • Одељење за контаминенте у храни

Обим акредитације ЛАБОРАТОРИЈЕ доступан је је овде, као и на сајту Акредитационог тела Србије www.ats.rs.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА може да пружи научно-стручну и техничку помоћ, као и саветодавне услуге у вези са:

 • побољшањем хемијских, нутритивних, сензорских и функционалних својстава хране, сировина, полупроизвода, пратећих материјала и др.
 • унапређењем технолошког процеса производње
 • увођењем нових технологија и производа
 • испитивањем одрживости и рока трајања производа
 • унапређењем хигијене производа и процеса уз утврђивање ризика и израду планова интерне контроле
 • едукацијом заинтересованих субјеката у пословању храном (курсеви, обуке, тренинзи,...)
 • израдом декларација и спецификација производа.

ЛАБОРАТОРИЈИ је по први пут од њеног оснивања, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (www.minpolj.gov.rs), Уговором бр. 404-02-115/23/2020-09 од 2020. године, поверило послове вршења услуга лабораторијских испитивања у области безбедности и квалитета хране и хране за животиње, у складу са Законом о безбедности хране, за:

 • испитивања остатака пестицида
 • испитивања контаминената: тешких метала и микотоксина
 • испитивања микробиолошких критеријума
 • испитивања параметара квалитета

Након тога ЛАБОРАТОРИЈА је поново стекла ово овлашћење 2022. године (Уговор бр. 401-00-609/6/2022-11).

КОНТАКТИ

Руководилац ЛАБОРАТОРИЈЕ:
Проф. др Драгољуб Цветковић
Тел: 021/485-3627, Моб. 063/868-0438
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац за квалитет:
Проф. др Ранко Романић
Тел: 021/485-3700
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Пријем узорака и кориснички сервис:
Технолошки факултет Нови Сад
Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, приземље, просторија бр. 15
Контакт особа: др Милош Бјелица
Тел: 021/485-3681, Фаx: 021/450-413
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕУЗИМАЊА

Захтев за обављање испитивања Преузми фајл
Сертификат о акредитацији, акредитациони број 01-059 Преузми фајл
Обим акредитације лабораторије Преузми фајл
Правило одлучивања приликом давања Изјава о усаглашености документовано је у упутству ЛАБ-У-10 Преузми фајл
Процес за примање, вредновање и доношење одлука о приговорима документован је у процедури ЛАБ-П-05 Преузми фајл