logo tflogo uns

Нафтно-петрохемијско инжењерство

Нафтно-петрохемијско инжењерство омогућава стицање знања неопходних за производњу, испитивање и развој, примену и пласман производа нафте, гаса, петрохемијских производа, горива, мазива и алтернативних горива као еколошки прихватљивих производа. Нафтно-петрохемијски инжењер оспособљен је да води, унапређује и оптимизује постојеће хемијско-технолошке процесе у складу са савременим стандардима квалитета, заштите околине и одрживог развоја. Настава на студијском подручју нафтно-петрохемијског инжењерства изводи се уз примену савремених инструменталних метода, уз подршку модерних софтверских пакета и сарадњу са европским универзитетима. Вишегодишње искуство у сарадњи са компанијама из нафтно-петрохемијске индустрије омогућава стицање актуелних и практичних сазнања, што омогућава брзо и ефикасно укључивање инжењера у постојеће хемијско-технолошке процесе по завршетку студија.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. O1ЗO1 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. O1ЗO2 Инжењерска физика 1 АО О 3 2 - - 6 Преузми ПДФ
3. O1ЗO3 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
4. Предмет изборног блока 1 1 АО ИЗ         3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ1 Енглески језик - основни ниво 1   ИЗ 1 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ2 Енглески језик - виши ниво 1   ИЗ 1 0 2     Преузми ПДФ
5. Предмет изборног блока 2 1 АО ИЗ       - 4  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О1ЗИ3 Рачунање у хемији 1   ИЗ 2 2 0     Преузми ПДФ
  О1ЗИ4 Хемијски лабораторијски практикум 1   ИЗ 2 0 2     Преузми ПДФ
6. O2ЗO1 Математика 2 2 АО О 4 4 0 - 9 Преузми ПДФ
7. O2ЗO2 Органска хемија 2 ТМ О 4 0 3 - 9 Преузми ПДФ
8. O2ЗO3 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
9. Предмет изборног блока 3 2 ТМ ИЗ       - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О2ЗИ1 Основи инжењерства 2   ИЗ 2 0 2 -   Преузми ПДФ
  О2ЗИ2 Елементи машинства 2   ИЗ 2 2 0 -   Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 52   60  
ДРУГА ГОДИНА
10. О3ЗО1 Техничка термодинамика 3 ТМ О 4 3 0 - 8 Преузми ПДФ
11. O3ЗO2 Физичка хемија 3 ТМ О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
12. O3ЗO3 Примена рачунара 3 СА О 2 0 4 - 7 Преузми ПДФ
13. О3ХИО1 Механика флуида 3 НС  О  3 3 0 - 7 Преузми ПДФ
14. О4ЗО1 Технолошке операције 1 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
15. О4ХИО1 Пренос топлоте и масе НС О 3 3 0 - 7 Преузми ПДФ
16.  О4НПИО1 Катализа и каталитички процеси 4 НС О 3 0 3 - 7 Преузми ПДФ
 17. О4НПИО2 Транспорт нафте и гаса 4 СА О 4 2 1 - 7 Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 52   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
18. О5ЗО1 Технолошке операције 2 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
19. О5ХИО1 Хемијска термодинамика 5 НС О 3 3 0 - 8 Преузми ПДФ
20. О5ХПИО1 Хемијски реактори 1 5 НС О 3 3 0 - 7 Преузми ПДФ
21. О5НПИО1 Технологија прераде нафте 5 СА О 4 0 3 - 8 Преузми ПДФ
22. О6ХИО1 Хемијско инжењерски прорачуни 6 НС О 3 0 2 Преузми ПДФ
23. О6НПИО1 Производи нафте 6 СА О 4 0 3 - 7 Преузми ПДФ
24. О6НПИО2 Технологија примарних петрохемијских производа 6 СА О 4 2 1 - 8 Преузми ПДФ
25. О6НПИО3 Технологија производње и примене гаса 6 СА О 4 1 2 - 6 Преузми ПДФ
 Укупно часова активне наставе на години студија = 51   60  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26. О7НПИО1 Алтернативна горива 7 СА О 2 0 2 - 5 Преузми ПДФ
27. О7НПИО2 Технологија секундарних петрохемијских производа 7 СА О 4 2 1 - 7 Преузми ПДФ
28. Предмет изборног блока 4 7 НС ИЗ 3 0 3 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О7НПИИ1 Инструменталне методе анализе у нафтно-петрохемијској индустрији 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О7НПИИ2 Течни природни гас 7   ИЗ           Преузми ПДФ
29. Предмет изборног блока 5 7 НС ИЗ 3 3 0 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О7НПИИ3 Оптимално планирање у преради нафте 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О7НПИИ4 Процеси сагоревања 7   ИЗ           Преузми ПДФ
30. Предмет изборног блока 6 7 НС ИЗ 3 0 3 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О7НПИИ5 Технологија обраде отпадних гасова 7   ИЗ           Преузми ПДФ
  О7НПИИ6 Управљање заштитом животне средине у нафтно-петрохемијској индустрији 7   ИЗ           Преузми ПДФ
31. О8ХИО1 Одрживи развој и индустријски системи 8 НС О 3 0 2 - 5 Преузми ПДФ
32 О8ХИО2 Примена софтвера у инжењерству 8 СА О 3 0 2 - 5 Преузми ПДФ
33. Предмет изборног блока 7 8 СА ИЗ 2 1 0 - 3  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  О8ЗИ1

Менаџмент индустријске производње

8   ИЗ           Преузми ПДФ
  О8ЗИ2 Мали производни системи 8   ИЗ           Преузми ПДФ
34. О8ХИСП Стручна пракса 8   О       - 2 Преузми ПДФ
35. О8ХИДР Израда и одбрана дипломског рада 8   О       - 15 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 42   60  
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 197      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ