logo tflogo uns

О Факултету

Технолошки факултет Нови Сад, основан је 1959. године са циљем да образује високо оспособљене кадрове у области прехрамбеног инжењерства. Студије су се одвијале у три студијска усмерења: Смер угљенохидратне хране, Смер конзервисане хране и Смер микробиолошких процеса. Деценију касније у склопу привредног развоја тадашње Југославије, на националном нивоу препозната је потреба за улагањем у петрохемијску индустрију што је створило потребу за новим стручним кадровима. Стога је школске 1972/73. године Технолошки факултет проширио своју образовну понуду и увео нове смерове у области хемијског, нафтно-петрохемијског инжењерства и материјала, а школске 1978/79. године и у области хемијско-прерађивачког и фармацеутског инжењерства. Данас се настава на Технолошком факултету Нови Сад одвија према новим реформисаним студијским програмима и то на 10 студијских подручја.

Настави са читањем

Историјат

Технолошки факултет у Новом Саду основан је 1959. године са циљем да пружа академско образовање технолошко-инжењерском кадру у области прехрамбеног инжењерства. Студије су се одвијале у три студијска усмерења: Смер угљенохидратне хране, Смер конзервисане хране и Смер микробиолошких процеса. Школске 1972/73. године уведени су нови смерови у области хемијског, нафтно-петрохемијског инжењерства и материјала, а школске 1978/79. године и у области хемијско-прерађивачког и фармацеутског инжењерства.

Настави са читањем

Мисија, визија и вредности

Мисија и визија Технолошког факултета Нови Сад се заснивају на чињеници да студенти и сви запослени на Факултету имају огроман потенцијал да заједничким, савесним и одговорним деловањем осигурају развој нашег Факултета, као и Универзитета у целини.

Настави са читањем

Aкредитација

Технолошки факултет, као високошколска установа, обавља послове у оквиру своје основне делатности односно у области виског образовања за сва три нивоа студија и у складу са Дозволом за рад.

Настави са читањем

  • 1
  • 2