logo tflogo uns

О Факултету

Технолошки факултет Нови Сад, основан је 1959. године са циљем да образује високо оспособљене кадрове у области прехрамбеног инжењерства. Студије су се одвијале у три студијска усмерења: Смер угљенохидратне хране, Смер конзервисане хране и Смер микробиолошких процеса. Деценију касније у склопу привредног развоја тадашње Југославије, на националном нивоу препозната је потреба за улагањем у петрохемијску индустрију што је створило потребу за новим стручним кадровима. Стога је школске 1972/73. године Технолошки факултет проширио своју образовну понуду и увео нове смерове у области хемијског, нафтно-петрохемијског инжењерства и материјала, а школске 1978/79. године и у области хемијско-прерађивачког и фармацеутског инжењерства. Данас се настава на Технолошком факултету Нови Сад одвија према новим реформисаним студијским програмима и то на 10 студијских подручја.

Током досадашњих 60 година постојања и рада, Технолошки факултет Нови Сад се развио у научно-образовну институцију завидне репутације, не само у земљи већ и у иностранству. Што потврђује да Технолошки факултет доследно прати савремене трендове и високе критеријуме у академском образовању на свим нивоима, у науци и истраживању, чувајући стечену репутацију и стварајући услове за развој и даљи напредак.

Својим високим дометима у академском образовању, као и бројним публикованим научним радовима и саопштењима, пројектима, иновацијама, патентима и другим остварењима својих сарадника, Технолошки факултет Нови Сад је обезбедио значајно место међу елитним институцијама ове врсте. Оно по чему се посебно истичемо јесте највећи број објављених научних радова у врхунским научним часописима по истраживачу и то у целој земљи. Такође, веома смо поносни на наше сараднике и студенте који освајају значајне награде за своја научна достигнућа и то веома често. Поред тога, можемо се похвалити и бројним научним пројектима како од националног, тако и међународног значаја, као и конференцијама које се организују.

Сарадња са привредом, на различитим нивоима, представља важан фактор развоја Технолошког факултета. Један од показатеља колико Технолошки факултет Нови Сад придаје значај сарадњи са привредом јесте то што се данас са нама овде налази и већина партнера из привреде са којима сарађујемо кроз студентске праксе, иновационе пројекте, едукацију кадра, као и на бројним другим пољима уз настојање да представимо различита решења и могућности трансфера научних знања, као и примене нових технологија у привреди. Веома смо поносни на све наше партнере из привреде, а посебно на оне који су изашли из клупа Технолошког факултета и остварили завидан успех у каријери.