logo tflogo uns

Услови уписа на основне академске студије

За упис на прву годину студија могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању.

Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству школују се у Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Кандидатима који немају нострификована документа у првом конкурсном року ће бити омогућено да конкуришу у другом конкурсном року по претходно обављеној нострификацији школских сведочанстава стечених у иностранству. Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, Факултет ће им омогућити да конкуришу уз потврду о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа, кандидати су дужни да Факултету поднесу нострификована документа.

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

(неоверене фотокопије и оригинали на увид)

  1. Диплома о положеном матурском испиту
  2. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
  3. Потврда о уплати накнаде за полагање пријемног испита
  4. Пријавни лист, попуњен (добија се на Факултету приликом пријаве)
  5. Лична карта или пасош (која се подноси на увид) и копија личне карте или пасоша

Број слободних места за упис студената на прву годину основних академских студија

Основне академске студије на Технолошком факултету Нови Сад може уписати укупно 255 студената, и то:

  • 225 студената чије се образовање финансира из буџета и
  • 30 самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм/студијско подручјеБуџетСамофинансирањеУкупно
Прехрамбено инжењерство
Инжењерство угљенохидратне хране 32 4 36
Teхнологије конзервисане хране 32 4 36
Контрола квалитета 17 3 20
Укупно студијски програм: 81 11 92
Биотехнологија
Прехрамбена биотехнологија 34 5 39
Биохемијско инжењерство 18 2 20
Укупно студијски програм: 52 7 59
Фармацеутско инжењерство
Фармацеутско инжењерство 33 4 37
Хемијско инжењерство
Хемијско-процесно инжењерство 15 3 18
Нафтно-петрохемијско инжењерство 14 1 15
Еко-енергетско инжењерство 11 1 12
Укупно студијски програм: 40 5 45
Инжењерство материјала
Инжењерство материјала 19 3 22
Укупно
Укупно: 225 30 255

Пријемни испит

Пријемни испит за упис на основне академске студије може се полагати из предмета Математика или Хемија, а кандидатима за упис је остављена могућност да сами одаберу који од понуђена два предмета ће полагати на пријемном испиту.

Како би се лакше припремили за полагање пријемног испита за упис на Технолошки факултет у Новом Саду спремили смо вам и Збирку задатака, коју можете преузети.


Збирка задатака


У збирци задатака налазе се задаци из свих потребних области које кандидати за упис треба да припреме како би успешно положили пријемни испит.

У циљу што боље припреме средњошколаца за полагање пријемног испита, Технолошки факултет Нови Сад сваке године организује и БЕСПЛАТНУ ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ за полагање пријемног испита, која се одвија током маја и јуна према утврђеном распореду.