logo tflogo uns

Прехрамбена биотехнологија

Реализацијом наставног плана студијског подручја Прехрамбена биотехнологија стичу се теоријска знања, али и експериментална лабораторијска и погонска искуства чији је циљ развој способности студената да објективно дефинишу квалитет сировина, полупроизвода и готових производа биотехнолошке производње, процесне параметре и њихове међусобне интеракције. Детаљно познавање свих сегмената традиционалне биотехнолошке производње оспособљава их да самостално организују, воде, унапређују и иновирају производњу слада и пива, вина, јаких алкохолних пића, алкохола и пекарског квасца, сирћета и органских киселина, витамина, ензима, антибиотика.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
7. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ЗИ101 Основи инжењерства ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
ЗИ102 Електротехника ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 51 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара I 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. ЗО204 Хемија хране 3 НС ОM 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције I 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. ЗО208 Биохемија 4 НС О 3 - 3 - 8 Преузми ПДФ
15. ЗО209 Микробиологија 4 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
16. ЗО207 Колоидна хемија 4 NS ОM 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 50 60
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције II 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. БО301 Индустријска микробиологија 5 НС О 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
19. ЗО302 Биопроцесно инжењерство 5 НС О 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
20. ПБО301 Технологија воде 5 СА ОМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
21. Предмет изборног блока 2 5 СА ИБМ 3 - 2 - 5
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ПБИ301 Алтернативне сировине у производњи пива НС ИМ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
ПБИ302 Хемија грожђа и вина СА ИМ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
22. ЗО303 Биореактори 6 НС О 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
23. Предмет изборног блока 3 5 НС ИБМ 3 - 4 - 7
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ККО301 Инструменталне методе анализе НС ИМ 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
ПМИ401 Анализа хране НС ИМ 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
24. ПБО302 Технологија јаких алкохолних пића 6 СА ОМ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
25. ПБО303 Технологија пекарског квасца 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
26. ПБО304 Технологија слада 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 59 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27. БО401 Микробиолошка контрола биопроцеса 7 НС О 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
28. ПБО401 Технологија вина 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
29. ПБО402 Технологија пива 7 СА ОМ 3 1 2 - 6 Преузми ПДФ
30. ПБО403 Технологија биоетанола 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
31. ПБО404 Технологија отпадних вода 7 СА ОМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
32. ЗО401 Менаџмент индустријске производње 8 СА О 2 - - - 2 Преузми ПДФ
33. Предмет изборног блока 4 7 СА ИБМ 2 - 3 - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ПБИ401 Технологија микробиолошке биомасе СА ИМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
ККО406 Амбалажа и паковање НС ИМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
34. ПБО405 Заштита околине у прехрамбеним биотехнологијама 8 СА ОМ 2 2 - - 4 Преузми ПДФ
35. БО402 Стручна радна пракса 8 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
36. БИ401 Теоријске основе завршног рада 8 СА ИБ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
37. БИ402 Израда и одбрана завршног рада 8 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 45 60
Укупно = 104 Укупно = 37 Укупно = 64
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 205
Укупно ЕСПБ бодова 240

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ