logo tflogo uns

Aкредитација

Технолошки факултет, као високошколска установа, обавља послове у оквиру своје основне делатности односно у области виског образовања за сва три нивоа студија и у складу са Дозволом за рад.

Aкредитација 2019.

Уверења и решења о акредитацији

Уверење о акредитацији установе Преузми ПДФ
Одлука о акредитацији студијских програма ОАС, МАС, ДАС и САС Преузми ПДФ
Уверења и одлуке о акредитацији ОАС Преузми ПДФ
Уверење и решење о акредитацији студијског програма САС - Козметичка технологија Преузми ПДФ

Документа за акредитацију

Књига наставника - Основне и Мастер студије Преузми ПДФ
Књига наставника и ментора - Докторске студије Преузми ПДФ
Прехрамбено инжењерство
Основне академске студије Отвори линк
Мастер академске студије Отвори линк
Докторске студије Отвори линк
Биотехнологија
Основне академске студије Отвори линк
Мастер академске студије Отвори линк
Докторске студије Отвори линк
Хемијско инжењерство
Основне академске студије Отвори линк
Мастер академске студије Отвори линк
Докторске студије Отвори линк
Фармацеутско инжењерство
Основне академске студије Отвори линк
Мастер академске студије Отвори линк
Докторске студије Отвори линк
Инжењерство материјала
Основне академске студије Отвори линк
Мастер академске студије Отвори линк
Докторске студије Отвори линк

Научно-истраживачка делатност

Одлуке о акредитацији установе за обављање научно-истраживачке делатности

Одлука о акредитацији установе за обављање научно-истраживачке делатности - 2021. година Преузми ПДФ
Одлука о акредитацији установе за обављање научно-истраживачке делатности - 2017. година Преузми ПДФ
Одлука о акредитацији установе за обављање научно-истраживачке делатности - 2013. година Преузми ПДФ

Aкредитација 2013.

Уверења и решења о акредитацији

Уверење и решење о акредитацији установе Преузми ПДФ
Уверење и решење о акредитацији студијских програма ОАС, МАС и ДАС Преузми ПДФ
Уверење и решење о акредитацији студијског програма САС МбБХ Преузми ПДФ
Уверење и решење о акредитацији студијског програма САС Е Преузми ПДФ
Уверење о акредитацији студијског програма МАС - Управљање материјалним и енергетским токовима Преузми ПДФ
Уверење о акредитацији студијског програма САС - Козметичка технологија Преузми ПДФ

Дозвола за рад

Уверења и решења о акредитацији

Дозвола за рад ОАС, МАС и ДАС Преузми ПДФ
Допуна дозволе за рад САС МбБХ Преузми ПДФ
Допуна дозволе за рад САС Е Преузми ПДФ
Допуна дозволе за рад УМЕТ Преузми ПДФ
Допуна дозволе за рад САС Козметичка технологија Преузми ПДФ
Решење о измени дозволе за рад Преузми ПДФ
Решење о измени дозволе за рад Преузми ПДФ
Решење о измени дозволе за рад Преузми ПДФ