logo tflogo uns

Сарадња са привредом

Сарадња са привредом, на различитим нивоима, представља важан фактор развоја Технолошког факултета. Један од показатеља колико Технолошки факултет Нови Сад придаје значај сарадњи са привредом јесу и потписани уговори са различитим партнерима из привреде са којима је успостављена сарадња кроз студентске праксе, иновационе пројекте, едукацију кадра, као и на бројним другим пољима уз настојање да експерти са Технолошког факултета Нови Сад понуде различита решења и могућности трансфера научних знања, као и примене нових технологија у привреди.

Веома смо поносни на све наше партнере из привреде, а посебно на оне који су изашли из клупа Технолошког факултета Нови Сад и остварили завидан успех у каријери.