logo tflogo uns

Инфо око библиотеке

Библиотека Технолошког факултета постоји од настанка Факултета и највећа је библиотека у области техничко-технолошких наука у Војводини. Тренутно располаже са преко 15.000 монографских и 940 наслова серијских публикација. У њој се чувају сви завршни, дипломски, мастер, специјалистички, магистарски радови, као и докторске дисертације.

Публикације су каталошки обрађене, налазе се у рачунарској бази Библиотеке и претраживе су преко интернета. Електронски каталог Библиотеке као и остали извори у штампаном и електронском облику омогућавају лак приступ информацијама за наставнике, научне раднике и студенте Технолошког факултета.

Библиотека Технолошког факултета у Новом Саду користи библиотечки софтверски систем BISIS v. 4.0 за унос и претраживање библиотечке грађе. Прикључена је на академску мрежу, преко које је запосленима на Факултету, као и свим корисницима омогућен сталан приступ сервисима KoBSON-а. За потребе својих корисника Библиотека има развијену међубиблиотечку сарадњу са другим библиотекама у земљи, а преко Библиотеке Матице српске и са библиотекама у иностранству.

Библиотека Технолошког факултета је отвореног типа и публикације као и библиотечко-информационе услуге библиотеке могу користити сви студенти, наставници и сарадници Факултета, као и други корисници. Библиотекари су спремни да у сваком тренутку пруже помоћ при прикупљању грађе за истраживање, студирање и образовање.

Библиотека се налази у приземљу нове зграде Технолошког факултета, Бул. цара Лазара 1, просторија бр. 11, док је у сутерену старе зграде смештена студентска читаоница која располаже са 28 места.

Додатни линкови