logo tflogo uns

Технологије конзервисане хране

Као део прехрамбеног инжењерства, студијско подручје Технологије конзервисане хране се бави изучавањем прераде сировина анималног и биљног порекла у велики број прехрамбених производа. Инжењери овог студијског подручја оспособљени су за рад у погонима индустрије конзервисане хране, сложеним индустријским системима, пројектним организацијама, организацијама које производе опрему за ову област, научним, стручним и педагошким установама, организацијама које се баве дистрибуцијом и контролом квалитета, као и службама за надзор хигијенско–санитарне и здравствене исправности прехрамбених производа.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаСТипСтатус предметаЧасови активне наставеОстали часовиЕСПБПреузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
7. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ЗИ101 Основи инжењерства   ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  ЗИ102 Електротехника   ТМ ИБ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 51   60  
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 - 3 - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара 1 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. ЗО204 Хемија хране 3 НС О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције I 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. ЗО207 Колоидна хемија 4 НС О 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
15. ЗО208 Биохемија 4 НС О 3 - 3 - 8 Преузми ПДФ
16. ЗО209 Микробиологија 4 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 50   60  
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције II 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. КХИ301 Методе конзервисања 5 НС ОМ 3 2 - - 5 Преузми ПДФ
19. ПО302 Микробиологија хране 5 НС О3 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
20. Предмет изборног блока 2 5 НС ИБМ 3 2 - - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ПМИ302 Нутритивна и сензорна својства хране   НС ИБМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
  ПМИ301 Енергетика у прехрамбеној индустрији   НС ИБМ 3 2 - - 6 Преузми ПДФ
21. Предмет изборног блока 3 5 НС ИБМ 3 - 2 - 6  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ККО403 Управљање квалитетом у производњи хране   НС ИБМ 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
  ПО301 Мерно-инструментална техника   НС ИБМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
22. КХО301 Технологија производа од воћа и поврћа 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
23. КХО302 Технологија течних млечних производа и дезерата 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
24. КХО303 Технологија меса 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
25. КХО304 Технологија уља и масти I 6 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
26. КХО305 Основе производње готове хране 6 СА ОМ 2 - 1 - 3 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 54   57  
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27. КХО401 Технологија сокова и сродних производа 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
28. КХО402 Технологија сирева, концентрованих и сушених млечних производа 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
29. КХО403 Технологија производа од меса 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
30. КХО404 Технологија уља и масти II 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
31. КХО405 Индустријска производња готове хране 7 СА ОМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
32. ЗО401 Менаџмент индустријске производње 8 НС ОЗ 2 - - - 2 Преузми ПДФ
33. Предмет изборног блока 4 8 НС ИБМ 3 - 4 - 7  
  * Студент бира један предмет од понуђена два.
  ПМИ401 Анализа хране   НС ИБМ 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
  ДПМИ04 Стандарди у сензорној анализи хране   НС ИБМ 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
34. КХО406 Амбалажа и паковање 8 НС ОМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе на години студија = 43   45  
  Укупно = 101 Укупно = 26 Укупно = 71      
35. ПО303 Стручна радна пракса 6 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
36. ПИ401 Теоријске основе завршног рада 8 СА ИБ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
  ПИ402 Израда и одбрана завршног рада 8             10 Преузми ПДФ
  Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 203      
Укупно ЕСПБ бодова 240  

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ