logo tflogo uns

Биохемијско инжењерство

Биохемијско инжењерство, као подручје у оквиру овог студијског програма, има нагласак на инжењерском образовању којим се студенти оспособљавају за преношење резултата из лабораторијских услова на полуиндустријске и индустријске размере, за планирање, пројектовање и вођење биотехнолошких процеса. Наставни план и програм овога студијског подручја укључује мултидисциплинарну примену биохемије, микробиологије, основних инжењерских дисциплина и биохемијског инжењерства у решавању компликованих задатака које реалност биотехнолошких процеса намеће.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ Преузимање
ПВДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ЗО101 Математика 1 1 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
2. ЗО102 Физика 1 АО О 4 1 3 - 9 Преузми ПДФ
3. ЗО103 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 4 1 2 - 9 Преузми ПДФ
4. ЗО104 Енглески језик 1 АО О 1 2 - - 3 Преузми ПДФ
5. ЗО105 Математика 2 2 АО О 4 4 - - 9 Преузми ПДФ
6. ЗО106 Органска хемија 2 ТМ О 4 - 3 - 9 Преузми ПДФ
7. ЗО107 Аналитичка хемија 2 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
8. Предмет изборног блока 1 2 ТМ ИБ 2 2 - - 5
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ЗИ101 Основи инжењерства ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
ЗИ102 Електротехника ТМ ИЗ 2 2 - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 51 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ЗО201 Техничка термодинамика 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
10. ЗО202 Физичка хемија 3 TM О 4 3 - - 8 Преузми ПДФ
11. ЗО203 Примена рачунара I 3 AO О 2 - 4 - 7 Преузми ПДФ
12. ЗО205 Хемија природних производа 3 НС ОM 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
13. ЗО206 Технолошке операције I 4 НС О 3 3 1 - 9 Преузми ПДФ
14. ЗО208 Биохемија 4 НС О 3 - 3 - 8 Преузми ПДФ
15. ЗО209 Микробиологија 4 ТМ О 3 - 3 - 7 Преузми ПДФ
16. БИО201 Основи биологије ћелије и организама 4 NS ОM 3 - 2 - 6 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 50 60
ТРЕЋА ГОДИНА
17. ЗО301 Технолошке операције II 5 НС О 3 2 1 - 7 Преузми ПДФ
18. БО301 Индустријска микробиологија 5 НС О 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
19. ЗО302 Биопроцесно инжењерство 5 НС О 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
20. Предмет изборног блока 2 5 СА ИБМ 2 - 3 - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ПОЗ01 Мерно-инструментална техника СА ИМ 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
БИИ301 Материјали у биотехнологији СА ИМ 2 1 2 - 6 Преузми ПДФ
21. Предмет изборног блока 3 5 НС ИБМ 2 - 3 - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
БИИ302 Сировине у биотехнологији СА ИМ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
ХО402 Примена рачунара II СА ИМ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
22. ЗО303 Биореактори 6 НС О 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
23. ККО301 Инструменталне методе анализе 6 СА ОМ 3 - 4 - 7 Преузми ПДФ
24. БИО301 Биопроцесна опрема 6 СА ОМ 3 4 - - 8 Преузми ПДФ
25. БИО302 Динамика и контрола биопроцеса 6 СА ОМ 4 3 - - 9 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 55 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26. БО401 Микробиолошка контрола биопроцеса 7 НС О 2 - 3 - 6 Преузми ПДФ
27. БИО401 Ензимско инжењерство 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
28. БИО402 Биосепарационо инжењерство 7 СА ОМ 3 1 2 - 6 Преузми ПДФ
29. БИО403 Биопроцеси у заштити околине 7 СА ОМ 3 - 3 - 6 Преузми ПДФ
30. Предмет изборног блока 4 7 СА ИБМ 3 3 - - 6
* Студент бира један предмет од понуђена два.
ПБО301 Технологија воде СА ИМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
ПБО404 Технологија отпадних вода НС ИМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
31. ЗО401 Менаџмент индустријске производње 8 СА О 2 - - - 2 Преузми ПДФ
32. БИО404 Пројектовање биопроцеса 8 СА ОМ 3 3 - - 6 Преузми ПДФ
33. БИО405 Генетичко инжењерство 8 СА ОМ 2 - 2 - 4 Преузми ПДФ
34. БО402 Стручна радна пракса 8 СА О - - - - 3 Преузми ПДФ
35. БИ401 Теоријске основе завршног рада 8 СА ИБ 3 - 2 - 5 Преузми ПДФ
БИ402 Израда и одбрана завршног рада 8 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 46 60
Укупно = 102 Укупно = 42 Укупно = 58
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 202
Укупно ЕСПБ бодова 240

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Изборна настава на студијском програму Преузми ПДФ