logo tflogo uns

Катедра за хемијско инжењерство

Хемијско инжењерство, представља инжењерску, практичну примену хемије, математике, физике, информационих технологија, екологије и економије у креирању нових и унапређењу постојећих технолошких процеса и производа кроз специјално осмишљене експерименте и применом савремених програмских пакета.


Катедра за хемијско инжењерство је задужена за извођење наставе на сва три нивоа студија: основним, мастер и докторским студијама за студијско подручје Хемијско-процесно инжењерство, кроз велики број предмета у области феномена преноса, реакторског инжењерства, пројектовања уређаја и процеса, математичког моделовања процеса, сепарационих техника, као и динамике и контроле процеса. Поред тога Катедра је задужена за образовање свих студената Технолошког факултета кроз курсеве технолошких операција.

Чланови Катедре за хемијско инжењерство покривају три групе научно-истраживачког рада: проучавање аирлифт реактора, примена мембранских процеса и сепарација система течно-течно коалесцентном филтрацијом. Истраживачки рад на Катедри се реализује у оквиру бројних националних и међународних научних пројеката (ИПА, ТЕМПУС, ЕУРЕКА). Циљ тих пројеката је оригинални допринос светским трендовима науке што се огледа кроз публиковање значајног броја радова у квалитетним светским часописима, као и успостављање комуникације са светским центрима знања.

Наставници и сарадници су се током година усавршавали на Универзитетима у Немачкој, САД, Енглеској, Чешкој, Португалу, Словенији, Мађарској и Аустрији, током израде докторских дисертација, и постдокторских студија. Ови боравци и контакти омогућавају члановима Катедре активно учешће у савременим образовним процесима.

Повезивање науке са привредом и индустријом је циљ коме се тежи, што се огледа кроз уговоре о научној и техничкој сарадњи склопљених са институцијама у земљи и иностранству.

Студенти хемијског инжењерства су активно укључени у текућа истраживања на Катедри за Хемијско инжењерство, у оквиру израде завршних и мастер радова, као и докторских дисертација.

Дипломирани студенти студијског програма хемијско инжењерство могу да раде у мултидисциплинарним тимовима са инжењерима и стручњацима других профила у свим гранама индустрије, пројектним бироима, институтима и развојним центрима.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Оскар Бера, ванредни професор, шеф катедре, ORCID: 0000-0003-4654-038X
 2. др Арпад Кираљ, доцент, заменик шефа катедре, ORCID: 0000-0003-3119-4832
 3. др Бранислава Николовски, редовни професор, ORCID: 0000-0002-0753-3155
 4. др Бојана Иконић, ванредни професор
 5. др Марија Радојковић, ванредни професор, ORCID: 0000-0002-1858-8979
 6. др Светлана Поповић, ванредни професор, ORCID: 0000-0001-5494-7935
 7. др Наташа Лукић, доцент
 8. др Предраг Којић, асистент са докторатом, ORCID: 0000-0002-1842-3402
 9. Јелена Лубура, асистент

Чланови катедре у проширеном саставу (истраживачи)

 1. др Владимир Филиповић, виши научни сарадник, ORCID: 0000-0002-2276-7371
 2. др Биљана Лончар, научни сарадник, ORCID: 0000-0003-2994-6871
 3. др Милица Нићетин, научни сарадник, ORCID: 0000-0003-4958-5129
 4. др Виолета Кнежевић, научни сарадник, ORCID: 0000-0002-5257-3164
 5. др Јелена Бајац, научни сарадник, ORCID: 0000-0001-8039-1061
 6. др Милена Вујановић, научни сарадник, ORCID: 0000-0001-7192-4962
 7. Ведрана Пророк, истраживач-приправник