logo tflogo uns

Катедра за хемијско инжењерство

Хемијско инжењерство, представља инжењерску, практичну примену хемије, математике, физике, информационих технологија, екологије и економије у креирању нових и унапређењу постојећих технолошких процеса и производа кроз специјално осмишљене експерименте и применом савремених програмских пакета.


Катедра за хемијско инжењерство је задужена за извођење наставе на сва три нивоа студија: основним, мастер и докторским студијама за студијско подручје Хемијско-процесно инжењерство, кроз велики број предмета у области феномена преноса, реакторског инжењерства, пројектовања уређаја и процеса, математичког моделовања процеса, сепарационих техника, као и динамике и контроле процеса. Поред тога Катедра је задужена за образовање свих студената Технолошког факултета кроз курсеве технолошких операција.

Чланови Катедре за хемијско инжењерство покривају три групе научно-истраживачког рада: проучавање аирлифт реактора, примена мембранских процеса и сепарација система течно-течно коалесцентном филтрацијом. Истраживачки рад на Катедри се реализује у оквиру бројних националних и међународних научних пројеката (ИПА, ТЕМПУС, ЕУРЕКА). Циљ тих пројеката је оригинални допринос светским трендовима науке што се огледа кроз публиковање значајног броја радова у квалитетним светским часописима, као и успостављање комуникације са светским центрима знања.

Наставници и сарадници су се током година усавршавали на Универзитетима у Немачкој, САД, Енглеској, Чешкој, Португалу, Словенији, Мађарској и Аустрији, током израде докторских дисертација, и постдокторских студија. Ови боравци и контакти омогућавају члановима Катедре активно учешће у савременим образовним процесима.

Повезивање науке са привредом и индустријом је циљ коме се тежи, што се огледа кроз уговоре о научној и техничкој сарадњи склопљених са институцијама у земљи и иностранству.

Студенти хемијског инжењерства су активно укључени у текућа истраживања на Катедри за Хемијско инжењерство, у оквиру израде завршних и мастер радова, као и докторских дисертација.

Дипломирани студенти студијског програма хемијско инжењерство могу да раде у мултидисциплинарним тимовима са инжењерима и стручњацима других профила у свим гранама индустрије, пројектним бироима, институтима и развојним центрима.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Оскар Бера, редовни професор, шеф катедре
 2. др Бојана Иконић, редовни професор, заменик шефа катедре
 3. др Бранислава Николовски, редовни професор
 4. др Светлана Поповић, редовни професор
 5. др Марија Радојковић, редовни професор
 6. др Наташа Лукић, ванредни професор
 7. др Предраг Којић, доцент
 8. др Јелена Лубура Стошић, доцент
 9. др Јелена Бајац, асистент са докторатом
 10. Дарио Балабан, асистент

Чланови катедре у проширеном саставу

 1. др Владимир Филиповић, научни саветник
 2. др Биљана Лончар, виши научни сарадник
 3. др Милица Нићетин, научни сарадник
 4. др Виолета Кнежевић, научни сарадник
 5. др Милена Терзић, научни сарадник
 6. Ведрана Пророк, истраживач-сарадник

 Ненаставно особље задужено за техничко-лабораторијске послове:

 1. Марија Марчок, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 2. Јарослава Палик, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама